www.praha6.cz
email

Kus vojenské historie dostal novou tvář i využití, Písecká brána se otevřela při výročí republiky

Po několikaměsíční rekonstrukci, jejíž druhá etapa měla za cíl zrenovovat i vnitřní prostory, se 28. 10. slavnostně otevřela Písecká brána. Své první obdivovatele přivítala nejen příjemným interiérem, ale také výstavou o Tomáši G. Masarykovi.

 

Písecká brána, pro jejíž záchranu a znovuoživení vynaložila radnice Prahy 6 nemalé finanční prostředky, vznikla v rámci budování mohutného barokního opevnění na levém břehu Vltavy. Nová brána, situovaná do půvabného místa Hradčan v blízkosti letohrádku Belveder, pochází z roku 1721 a byla postavena architektem Giovannim Battistou Alliprandim podle návrhu Františka Vogota. V roce 2001 byla zrealizována stavebně záchranná část (Šestka informovala) a nyní opravy interiéru, které městskou část vyšly na 4 miliony korun. Ve výběrovém řízení na využití Písecké brány vyhrála Obec architektů, která zde hodlá provozovat informační centrum a výstavy, převážně zaměřené na architekturu a její významné představitele. Městské části přitom bude jednak platit 50 000 korun měsíčně za pronájem brány, jednak hodlá do vnitřních sálů vložit interiérové vybavení opět přibližně za čtyři miliony korun. Architekt Petr Fuchs, který měl loni na starosti první vnější etapu rekonstrukce brány a svým projektem se prostřednictvím Obce architektů podílel i na této renovaci vnitřní, k tomu dodává: „Píseckou bránu mám rád, a je mi tak trochu asi souzená. Jsem rád, že jsem se stavební firmou Bačkovský, která rekonstrukci prováděla, mohl spolupracovat a myslím, že občané mohou být s nynější podobou brány spokojeni.“ Podle jeho slov je cílem Obce architektů zpřístupnit bránu co nejdříve. Ve chvíli, kdy proběhne kolaudace, se proto místnosti vybaví nábytkem a vším potřebným tak, aby provoz mohl být zahájen. „Máme v úmyslu poskytovat zde především nejrůznější informace týkající se architektury. Na Obec architektů se však velmi často obracejí také turisté, pokud mají zájem o trasu po pražských architektonických zajímavostech, například s průvodcem. Proto uvažujeme i o tom, že bychom zde poskytovali i tuto službu. Nicméně, naše představa jde ještě o něco dále: Obec architektů vždy mívala svůj klub, kde se scházívali jak sami architekti, tak investoři, tak lidé zajímající se o architekturu. To bychom chtěli v o něco menším měřítku časem vybudovat i zde. Takové centrum setkávání, kde si člověk při vyhledávání informací mohl dát kávu nebo skleničku. Bude zde také možnost připojit se na internet nebo si vyhledat informace v databázi Obce architektů. A k tomu všemu bychom zde rádi pořádali také výstavy a nejrůznější prezentace týkající se architektury.“ Podle Fuchse se již na 12. 12. chystá první výstava – Salon architektů.

„Uvažujeme i o tom, že bychom zde udělali jakýsi doplněk Grand Prix, který se pořádá každoročně a nyní to bude již 10. ročník. Zvažujeme proto, že bychom uspořádali výstavu objektů, které byly v průběhu těch deseti let vyhodnoceny jako nejlepší a obdržely cenu Grand Prix. Ale uakázali bychom i současný stav těchto objektů, aby bylo zřejmé, zda si i po těch letech zachovaly svoji kvalitu,“ nastiňuje Fuchs další plány. Své místo na akce zde má zarezervována i městská část Praha 6, takže využití Písecké brány bude stoprocentní.

Písecká brána by měla začít plně sloužit na jaře, a to i s veřejným WC, které se zde v těchto dnech dokončuje. Brána bude přes den od 10 do 16 hodin volně průchozí, na noc by se měla zamykat. Jak upozornil Petr Fuchs, podle smlouvy má Obec architektů povinnost chránit vnitřní prostory brány i před nepřízní počasí. „Může se proto stát, že když bude foukat silný vítr, pršet nebo sněžit, bude brána zavřená, nicméně postranní vchody budou volně průchozí. Takže ať se návštěvníci nenechají odradit. Momentálně však hledáme spolehlivého člověka, který by si vzal na starost provoz WC a zároveň by byl schopen bránu ráno odemknout a odpoledne zase zamknout. Kdyby měl někdo zájem, ať neváhá a přihlásí se,“ dodává s úsměvem architekt Fuchs.


Představitelé Prahy 6, senátor Jan Ruml, poslanec Václav Klaus, místopředsedkyně PSP ČR Ing. M. Němcová, místopředseda PSP ČR Ing. J. Kasal, zástupci pražského magistrátu, zástupci Sdružení zahraničních letců RAF, Čs. obce legionářské, Sdružení domácího odboje a partyzánů ČSBS, zástupci ČSBS v Praze 6, České obce sokolské, České mírové společnosti, představitelé Masarykova demokratického hnutí, Masarykovy společnosti, Masarykova ústavu Akademie věd, zástupci společností Charlotty Masarykové a Jana Masaryka a mnoho dalších lidí se v tento den přišlo podívat na dokončenou rekonstrukci.

  
Po skončení slavnosti byla v prostorách Písecké brány zahájena výstava pod názvem „T. G. M. ve fotografiích pamětníků z Prahy 6“, která byla vytvořena za pomoci a s přispěním pamětníků prezidenta Masaryka či jejich potomků.V rámci oslav ke dni výročí vzniku republiky a otevření Písecké brány zaznělo několik projevů, mimo jiné i z úst generálporučíka Františka Fajtla, který je jednou ze čtyř osobností, vyznamenaných titulem Čestný občan Prahy 6. Při této příležitosti byly jemu, paní Wichterlové, vnučkám architekta A. Engla a spisovateli Jiřímu Stránskému předány postříbřené sošky, které byly zhotoveny z originálu, jejž symbolicky převzali již o měsíc dříve.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz