www.praha6.cz
email

Nikdy jsem nic neplánoval

Muzikant, politik, moderátor televizního pořadu, organizátor akce Praha – město kultury 2000, to vše v jedné osobě je Michal Prokop, nezaměnitelně spjatý především s kapelou Framus 5. Jaký je dnes, jaká byla „Praha 2000“ či vrátí se k hudbě anebo do politiky? To jsou některé otázky, na které odpovídá v našem rozhovoru.

Jste významnou osobností Prahy 6. Žijete zde od malička nebo vás sem zavály nějaké osobní či pracovní důvody?

Narodil jsem se před čtyřiapadesáti lety na Vinohradech a na Prahu 6 jsem se přiženil v roce 1972. Žiju na Hanspaulce, tedy nejdříve na Kodymce a teď přímo na Hanspaulce. 

Jste hudebník, zpěvák, skladatel, ale byl jste také poslancem, náměstkem ministra kultury… Ale kterou cestičkou jste se dostal do čela akce Praha – město kultury 2000? 

Stalo se tak v roce 1995, kdy jsem zastupoval ministra kultury pana Tigrida na jednání Rady ministrů kultury Evropské unie a asociovaných zemí v Bordeaux. Tam jsem při svém vystoupení lobboval, aby Praha byla v roce 2000 také vybrána mezi evropská města kultury. Netušil jsem tehdy, že se tak opravdu stane, a tím méně pak, že bych zrovna já měl stát v čele celé této akce. Byl jsem jeden čas předsedou kulturního a školského výboru poslanecké sněmovny, a tak jsem se stal také členem správní rady Obecně prospěšné společnosti, kterou právě k realizaci uvedené akce město Praha založilo. Přípravné práce zpočátku dost vázly, a tak mi v červnu 1998 tehdejší primátor Koukal a jeho náměstek pro kulturu Drábek nabídli funkci ředitele Společnosti. Váhal jsem dost dlouho, ale nakonec jsem funkci přijal. Musím říci, že přípravy akce trvaly půl druhého roku a nebyla to lehká práce. 

V této době už je ale po akci a nastává hodnocení, bilancování… 

Ano, máme půl roku na uzavření celé akce. Chceme také vydat publikaci s obrázky a fotografiemi, ale i s čísly a popisem všeho, co se v rámci akce uskutečnilo. 

A nebylo toho málo. Ani se nechci ptát, kterou z realizovaných akcí byste považoval za nejlepší či nezávažnější. Nicméně, jsme měsíčník Prahy 6 a informovali jsme o dění na Praze 6, které zde pod hlavičkou Praha – město kultury 2000 probíhalo… 

Realizovalo se přibližně devadesát procent všech plánovaných akcí. A z Prahy 6 až na jednu všechny. Uskutečnil se cyklus „Václav Havel, spisovatel a dramatik,“ významným vstupem do akce byly pro Prahu 6 dvě výstavy „Sídliště Baba“. Připomeňme také rekonstrukci a zpřístupnění Műllerovy (Loosovy) vily. 

Řekl jste, až na jednu věc… Co se tedy neuskutečnilo? 

Měla to být rekonstrukce a pak výstava soch v Písecké bráně. Nevím dost dobře, proč se tak nestalo. 

Otevřena byla také Bílkova vila s jeho ateliérem v hradčanské části Prahy 6, ovšem rozsáhlá výstava díla Františka Bílka probíhá na Hradě. Prahy 6 se týká i velká a do akce rovněž zahrnutá výstava Vincenc Kramář – od starých mistrů k Piccasovi ve Veletržním paláci… 

To jsou projekty, které by se spíše měly uskutečnit přímo na Praze 6, jenže ono není kde. Velké výstavní síni ve Wuchterlově ulici nechal nový majitel pouze jméno Kramářova, ale dřívější měsíc co měsíc obměňované výstavy už se zde nekonají. Chybí tu prostě výstavní i koncertní síň.To jsou bohužel nepříjemné věci, které si mnoho lidí uvědomuje. Je tu sice Delta, která je pro mnohé ale dost daleko, určitě chybí Zavadilka. Tu dejvická sokolovna nemůže nahradit. Podporu by potřebovala aktivita občanského sdružení, které by chtělo udělat kulturní dům z Hendlova dvora na Babě. Je sice pravda, že Praha 6 má výborné divadlo se souborem, ale je také pravda, že naše městská část postrádá kulturní centrum, umožňující širší kulturní aktivity. 

Až tedy vyúčtujete všechny položky „Prahy 2000“, co hodláte dělat? Budete pokračovat se svým pořadem v televizi? 

Pořad Krásný ztráty mohl být vzhledem k mému zaneprázdnění jen čtrnáctidenní, nyní už bude každý týden. Ale jinak pevné plány nemám a nikdy jsem ani neměl.

Nicméně, když už jednou někdo začne „dělat“ muziku, tak jen těžko přestává. Myslíte si, že se bez ní obejdete? 

Bez hudby by člověk uschl. Jenže už v roce 1990 jsem se rozhodl, že to nebude má profesionální činnost. Co jsem odešel od hudby jako od profese, vydal jsem po jedenácti letech dvojcédéčko a dokud budou síly i zdraví stačit, rád si vždycky zahraju. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz