www.praha6.cz
email

Posvícení stále láká a těší

Měsíc říjen se na Praze 6 už několik let nese ve znamení břevnovského posvícení. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se ke klášteru přišlo podívat a pobavit neuvěřitelných asi 20-30 tisíc lidí. Posvícení, to je připomínka – výroční oslava dne, kdy byl vysvěcen břevnovský kostel a začal sloužit svému účelu.

 

První zprávy o vysvěcení kostela se vztahují ke 14. lednu roku 993. Avšak v průběhu staletí může dojít k novému vysvěcení kostela z různých důvodů. Stalo se tak i v případě kostela sv. Markéty při břevnovském klášteře. Za sedmileté války, kdy byl klášter obsazen Francouzi, Sasy a Prusy, zde byl v roce 1757 zřízen po několik měsíců lazaret a zemřelo tady 2,5 tisíce Prusů, kteří byli pohřbeni na louce za klášterní sýpkou (dnes louka „prajzovka“). Kostel, který rovněž sloužil jako nemocnice, bylo nutné po odchodu pruského vojska celý vyčistit a znovu vysvětit. To vykonal 9. října 1757 světící biskup pražský, hrabě Valdštejn a od té doby se v Břevnově drží toto nové posvícení, které od roku 1994 organizuje Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů pod záštitou a s podporou městské části Praha 6. „Posvícení se letos skutečně vydařilo. Po těch asi dvou letech bylo mimo jiné také díky hezkému počasí velmi úspěšné a nás potěšilo, že i během programu bylo okolo pódia po celá dvě odpoledne něco mezi dvěma až čtyřmi stovkami lidí,“ řekl nám k tomu současný předseda spolku Jan Polák. Podle něj jsou tradice, ať již ty obnovené či některé nově vznikající, důležitou, ale i milou součástí běžného života. A Spolek břevnovských živnostníků a podnikatelů, který tradici břevnovského posvícení znovu oživil, by ji chtěl proto udržovat i nadále.

Vlastně je to každý rok stejné. O jednom říjnovém víkendu se roztočí kolotoče, zavoní pečené maso i moravský svařák, otevřou se stánky s posvícenskými koláči a pouťovými srdci, rozjede se zábava naplno a sejdou se lidé… Tradice navazující na doby dávno minulé v nás zkrátka přetrvávají i v době překotných událostí a stále se zrychlujícího běhu světa. Byly to právě tradice, které kdysi prostřednictvím nejrůznějších svátků určovaly životní tempo obyčejných lidí. Dnes nám naopak poskytují možnost se alespoň na chvíli zastavit a připomenout si, že život se neskládá jen z narůstajících povinností.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz