www.praha6.cz
email

V Písecké bráně vznikne galerie

Radní Prahy 6 rozhodli o výběru provozovatele Písecké brány. Stala se jím Obec architektů, která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení vypsaného m. č. Praha 6 a podala nabídku, plně vyhovující zadání výběrového řízení.

Podle návrhu tak vznikne v prostoru průchodu brány galerie, ve vnitřních prostorách pak bistro pro asi třicet hostů, dále informační kancelář Obce architektů, oddělené veřejné WC a sklad. Písecká brána by se také měla nově na noc zavírat. Jak uvedl starosta Pavel Bém, bude informační kancelář sloužit i návštěvníkům a zájemcům o historii a významné památky Prahy 6.

Obec architektů předpokládá vlastní investici do vybavení interiéru a počítačového a programového vybavení ve výši 4 mil. Kč. Ročně bude platit městské části nájem 520 tisíc korun. Jak se také uvádí v nabídce, která byla předložena do výběrového řízení, ze strany obce architektů jsou zcela respektovány požadavky městské části na využití objektu. Budoucí provoz ani úpravy nejsou také v rozporu se zásadami památkové péče a ochrany přírody.

První etapa rekonstrukce Písecké brány byla ukončena loni v červenci. Rekonstrukci, která byla zahájena v říjnu 2000, financovala m. č. Praha 6 ze svého rozpočtu částkou 4,7 mil. Kč. Rekonstrukce Písecké brány zahrnovala práce, které byly prvním krokem k záchraně celého objektu – obnovení systému jílové izolace, restaurování severní fasády z kamene, restaurování omítek jižní fasády, provedení replik dřevěných vrat, oken a dveří a povrchová úprava zeleného krytu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz