www.praha6.cz
email

Vážení spoluobčané,

začal poslední měsíc prvního roku, kterým jsme vstoupili do třetího tisíciletí. Protože další číslo Šestky vyjde až v roce 2002, budu asi prvním, kdo odstartuje lavinu novoročních blahopřání.

Jménem všech zastupitelů m. č. Praha 6 bych Vám rád popřál do nového roku především hodně zdraví, rodinného štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Rád bych Vám téměř básnickým obratem popřál uskutečnění všech Vašich snů, sám ale dobře vím, že každému snu je třeba pomoci, aby se mohl splnit. A tak Vám přeji nekonečné množství energie, píle, vytrvalosti a tvořivosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se Vaše sny staly skutečností.

Věřím, že se Vám podaří učinit mnoho pozitivních kroků, které přispějí nejen k Vaší osobní radosti, ale také k rozvoji naší krásné městské části. Ke spokojenějšímu žití v Praze 6 můžete významně vykročit již v tomto roce. Ať už jste motoristé nebo ne, velmi složitá situace na silnicích naší městské části a vlastně celého hlavního města pramení ve velké míře z nedokončeného silničního okruhu Prahy. Jedná se o životně důležitou stavbu nejenom pro nás, ale i pro celou řadu dalších generací. Najděte si v předvánočním shonu čas a přijďte na veřejné projednávání vlivu této stavby na životní prostředí, a to ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin do auly České zemědělské univerzity v Suchdole. Nedopusťte projednávání budoucnosti Prahy 6 bez jejích občanů!

Váš Pavel Bém, starosta

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz