www.praha6.cz
email

Nový rok přináší i program proti drogám

Po více jak jednoleté přípravě radní schválili návrh komunitního projektu „PRO6“ – „Zdravá šestka“, zaměřeného na protidrogovou prevenci a podporu zdravého životního stylu u dětí a dospívající mládeže. Na tento v ČR ojedinělý projekt plánuje radnice každoročně vynaložit téměř 3 mil. Kč.

První výsledky vloženého úsilí lze očekávat nejprve až v průběhu dvou následujících let. „Projekt „PRO6“ – „Zdravá šestka“ je originálním a zatím nevyzkoušeným programem, kombinujícím práci v oblasti specifické protidrogové prevence a využití volného času dětí a mládeže. Cíl je prostý: nabídnout dnešním dětem a mládeži něco jiného, zdravějšího a lepšího, než jsou právě drogy,“ říká předkladatel návrhu starosta Pavel Bém.

K vypracování celého projektu vedla především potřeba nového aktivního přístupu k prevenci drogové závislosti. Dosud byla mládež seznamována s danou problematikou pouze prostřednictvím jednorázových besed a přednášek, které měly podle Evy Máchové, zabývající se konečnou přípravou koncepce, malý efekt.

Snahou je zavedení zcela nového alternativního přístupu k drogové problematice, především pak jeho dlouhodobé začlenění do každodenní práce vzdělávacích institucí, a tím tedy realizace účinné výchovy v této oblasti. Hlavní zájmovou skupinu projektu tvoří především žáci základních a středních škol, ale také děti v předškolním věku a rodiny s dětmi. 

Těžiště schváleného programu leží ve vhodné kombinaci specifické protidrogové prevence, tzn. rozšíření kvalitní preventivní práce ve školách pod vedením samotných pedagogů, ale i odborných lektorů, a aktivit zaměřených na využití volného času. Trend „zdravého životního stylu“, prezentovaný programem „PRO6“ bude radnice podporovat i mimoškolské aktivity u různých neziskových organizací. „Chtěli bychom našim dětem ukázat, že existují i jiné způsoby zábavy ve volném čase, než zdraví škodlivé a v dnešní době tolik populární návykové látky, jako jsou cigarety, alkohol nebo jiné drogy“, podotýká Máchová. „Dnes dostupné statistiky jsou více než varovné. Pokud ale budeme drogy pouze zakazovat a nebudeme nic nabízet místo nich, tak u dnešních dospívajících neuspějeme. Radnice Prahy 6 tedy přichází s komplexním komunitním programem, do kterého se nebojí také investovat potřebné finanční prostředky,“ uzavírá starosta.

Na školách, kde už obdobné programy probíhají, počítá radnice s podporou existujících projektů. V případě MŠ se však jedná o nový program, kde bude potřeba ruky zkušených odborníků. 

Komunitní projekt „PRO6“ je zaměřen na m. č. Praha 6. Vzhledem ke skutečnosti, že hranice m. č. Praha 6 jsou čistě administrativní a život řady institucí na Praze 6 (včetně škol) se dotýká města Prahy jako celku, lze předpokládat významný vliv projektu i na ostatní části Prahy. Lze předpokládat, že v případě pozitivních dopadů se stane modelem pro rozvoj komunitní protidrogové prevence a péče v celém hlavním městě i případně na dalších místech ČR. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz