www.praha6.cz
email

Radní schválili prodej Gibiánovy vily

Jestliže stejné stanovisko jako rada zaujme i zastupitelstvo šesté městské části, bude mimořádná funkcionalistická nemovitost na rozhraní Dejvic a Bubenče na prodej.

Po asi pěti měsících, kdy byla vila prázdná a hrozila její devastace, se nakonec rada Prahy 6 rozhodla tuto nemovitost prodat. Jak uvedl starosta Pavel Bém, stalo se tak po mnoha diskusích, kdy radní zvažovali ještě jiné varianty: například vilu si ponechat a pronajmout ji s tím, že nájemce by investoval do její nutné rekonstrukce, či vilu opravit z obecních prostředků anebo ji prodat za nejvyšší cenu bez jakýchkoliv dalších podmínek. Ani jedna z variant se nakonec po uvážení neukázala jako výhodná, protože s tím byly spojeny buď velké finanční náklady nebo nejistota, co by se s objektem stalo v budoucnu. Radní proto navrhují, aby prodej vily byl kromě výše kupní ceny podmíněn i návrhem na její další využití, který byl měl budoucí zájemce předložit při výběrovém řízení.

Rádi bychom, aby tato funkcionalistická památka zůstala částečně otevřena nejen Pražanům, ale i návštěvníkům Prahy, proto budeme zvažovat nejen cenu, ale také předložený projekt“, uvedl k tomu starosta Bém. Jelikož radní předpokládají, že kupní cena by mohla přesáhnout částku deset milionů korun, bude o prodeji rozhodovat kromě zastupitelů Prahy 6 také zastupitelstvo hl. města Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz