www.praha6.cz
email

Výlety v říjnu

  • Podzimní procházka středočeskou krajinou
  • Po stopách historie z Úval na Klepec a do Limuzi

Podzimní procházka středočeskou krajinou
Sejdeme se dne 9. 10. v 8 hod. ve stanici metra Dejvická (kde se sestupuje z Vítězného nám.) u skleněné stěny a odjedeme na Skalku, pak autobusem v 9 hod. na rozcestí u Kozojed. Pěšky půjdeme až do Českého Brodu, odkud vlak odjíždí ve 14,21 hod. na Masarykovo nádraží. Cesta je dlouhá asi 14 km poměrně rovinatým terénem, kromě výstupu ke zřícenině hradu Šember. Je podzim, vezměte si dobré oblečení.

Po stopách historie z Úval na Klepec a do Limuzi
Sejdeme se dne 30. 10. na stanici tramvaje Dejvická, která je na Evropské třídě. Odjedeme na Masarykovo nádraží a vlakem v 9.30 hod. se přemístíme do Úval. Z Úval půjdeme přes Hradešín, Klepec a Limuzi do Rostoklat. Z Rostoklat nám odjíždí ve 14.24 hod. vlak. Cesta je asi 14 km dlouhá, vede rovinatým krajem Polabí. Vezměte si dobré oblečení, je už přece jen konec října.

Malínský, 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz