www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Máte-li doma tvořivé dítě, které by s výtvarničinou chtělo spojit svou profesní dráhu, může zkusit přijímací zkoušky do výtvarné třídy ZŠ Petřiny. Díky rozšířené výuce výtvarné výchovy a uměleckých řemesel se zde dětem otevírá široký prostor pro jejich rozvoj.


Škola nabízí hodiny keramiky, dřevodílen nebo volitelné předměty, jejichž náplní jsou grafické techniky i oděvní tvorba. V netradičních hodinách výtvarné výchovy se nejen maluje, ale i sochaří. Žáci často vystavují své práce a každý týden podnikají výjezdy do plenéru.

Díky intenzivní přípravě k talentovým zkouškám byla v minulých letech úspěšnost přijetí žáků hlásících se na střední výtvarné školy více než 90 procent.
Co je tedy potřeba podniknout pro přijetí do výtvarné třídy?

Žáci 5. třídy musí správně vyplnit a odeslat přihlášku, kterou najdete na stránkách školy WWW.ZSPETRINY.CZ. Pak už jen úspěšně zdolat talentové zkoušky, které se konají 19. května. Skládají se z kresby, malby a modelování. Součástí hodnocení talentových zkoušek jsou přinesené domácí práce.

V případě, že vás zaujalo to, co ZŠ Petřiny–sever nabízí, můžete se tam kdykoliv vypravit a na vlastní oči se přesvědčit, že tato škola je to pravé pro vaše dítě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz