www.praha6.cz
email

Důchodkyně dala z úspor 140 tisíc Kč na povodňové konto Prahy 6

Občance Prahy 6, která loni věnovala na „povodňové konto“ Prahy 6 částku 140 tis. Kč osobně poděkoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Žena, která si nepřála žádnou publicitu, se stala nejvýznamnějším dárcem finančních prostředků.

„Solidárnosti a ochoty pomoci druhým si velmi vážím. Tato dáma se stala, jako fyzická osoba a navíc důchodce, který má vlastní rodinu, jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů pro občany postižené povodní v rámci celé České republiky“, vysvětlil důvod poděkování starosta Chalupa.

Na povodňovém kontu se podařilo shromáždit zhruba půl milionu korun. Jednalo se o příspěvky od lidí či společností, ale také o výtěžky z akcí, které pořádala radnice Prahy 6, jako např. prodejní výstava fotografií Sáry Saudkové, charitativní módní přehlídka nebo prodej videokazet „Povodně 2002 v Praze 6“.

Občance, která přispěla na povodňové konto Prahy 6 rekordní částkou, je dnes 72 let. Není právnickou osobou a peníze věnovala ze svých úspor. Sama nebyla vytopená a žije v paneláku. Miluje ale oblast Podbaby v Praze 6 a když se dozvěděla, že je pod vodou, rozhodla se touto formou pomoci nejen samotným lidem, kteří v tu chvíli byli odkázáni na vzájemnou solidaritu a pomoc druhých, ale i obnovit oblast Podbaby.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz