www.praha6.cz
email

Škola adoptovala dítě

Na naší škole funguje už třetím rokem školní parlament. Skládá se ze zástupců pátých až devátých tříd. Má za úkol zabývat se všemi záležitostmi, které se týkají činnosti a chodu školy. Projednává návrhy jednotlivých tříd.

Jednoho dne nás napadlo, že bychom mohli adoptovat dítě. Jelikož většina tento návrh schválila, vypravili se vybraní zástupci parlamentu spolu s paní ředitelkou Majou Bihelerovou do Arcidiecézní charity v Praze v Londýnské ulici. Zde existuje projekt Adopce na dálku. Podle základních údajů a fotografie jsme si vybrali chlapce z Ugandy.

Jmenuje se Mukasa Kaddu a je mu jedenáct let. Oba jeho rodiče zemřeli. Chybí mu peníze na jídlo, oblečení, školu a školní potřeby. V Ugandě se totiž platí školné i na základní škole. Mukasa je dobrým žákem, má rád přírodní vědy a fotbal. Chce se stát lékařem. Chtěli bychom mu pomoci, aby se mu to podařilo. Peníze získané sběrem papíru budeme chlapci posílat prostřednictvím organizace World in Need Uganda. Rádi bychom se o Mukasovi dověděli více. Budeme mu psát anglicky. Uganda je africkou zemí a je od nás hodně vzdálená, proto šance na to, abychom Mukasu navštívili, je dost malá. Kdo ví, možná se někdy opravdu potkáme. Zatím máme dobrý pocit, že můžeme pomoci někomu, kdo to tolik potřebuje.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz