www.praha6.cz
email

Pětaosmdesáté výročí vzniku republiky se slavilo u Písecké brány

Obnovená Písecká brána se stala již podruhé dějištěm oslav výročí vzniku republiky. Letos se zde sešly osobnosti politického a kulturního života společně s představiteli demokratických organizací a hnutí, např. delegace Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů, Společnosti Jana Masaryka, Masarykova demokratického hnutí nebo Masarykovy společnosti.

Slavnostní odpoledne tradičně zahájila vojenská posádková hudba, která melodiemi postupně uvítala všechny příchozí. Poté občany přivítal starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který připomenul důležitost povědomí české státnosti. V podobném duchu pak také promluvila předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, která mimo jiné zdůraznila, že historii českého státu nelze vnímat jen z pohledu poválečného, ale že je nutné přihlížet též k událostem, které válce předcházely: „Odmítáme snahy některých politiků, kteří vidí jen důsledky války a nevidí utrpení našich občanů,“ uvedla. Pak také připomněla odkaz legionářů a citovala Karla Čapka. Po paní Dvořákové vystoupili se svým projevem také čestný předseda Československé obce legionářské a čestný občan Prahy 6 generálporučík Tomáš Sedláček a předseda Konfederace politických vězňů dr. Stanislav Drobný.

Předsedkyně svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková přednesla projev u příležitosti státního svátku, ve kterém upozornila, že by nikdy nemělo být zapomenuto obětí občanů České republiky.

Po tomto slavnostním aktu byla v Písecké bráně otevřena také výstava prací dětí ze základních a mateřských škol Prahy 6 na téma: „Vyhlášení samostatné ČR v roce 1918“ a „Písecká brána“, která bude otevřena až do 9. listopadu denně od 10 do 17 hod.
Zdařile zrekonstruovaná kulturní památka byla loni představena široké veřejnosti právě v den státního svátku při příležitosti slavnostního shromáždění k výročí vzniku samostatného československého státu. Součástí shromáždění bylo zahájení výstavy pod názvem „TGM ve fotografiích pamětníků z Prahy 6“, která byla vytvořena za pomoci a s přispěním pamětníků prezidenta Masaryka či jejich potomků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz