www.praha6.cz
email

Pětašedesát let společného života v Praze-Bubenči

Do domu svého otce ing. Josefa Záruby–Pfeffermanna v Bubenči, kde rodina bydlela již od r. 1910, přivedl dvacátého prvního září 1937 mladý vodohospodářský inženýr Libor Záruba-Pfeffermann svou mladou ženu Ludmilu, rozenou Jeřábkovou, inženýrku agronomie. V témže domě letos manželé oslavili šedesát pět let společného života. Vychovali spolu pět dětí – inženýrů, mají 11 vnoučat, 10 pravnoučat. Všechny stesky i radosti probírali na procházkách v parku Stromovka, jehož jsou skutečnými znalci.

Ing. Libor Záruba-Pfeffermann je projektant vodních staveb. Mimo jiné je i autorem Slapské přehradní nádrže s elektrárnou, která se osvědčila při letošních záplavách jako jedna z nejspolehlivějších. Kromě vodních děl v Čechách vytvořil ing. Libor Záruba–Pfeffermann i řadu velkých projektů v zahraničí – například přehradu a elektrárnu Pejchotan na horním toku Jang-tse-kiang v Číně.

Určitě by nemohl obstát ve svém náročném profesionálním životě, kdyby doma na něj nečekala bytost, která mu byla morální i citovou oporou a vytvářela mu pevné a chápající zázemí. Příkladný rodinný život manželů Zárubových prolíná jejich celým rodem. Žít v harmonickém manželství není pouze věcí soukromou. Krásný příklad, který přechází z rodičů na děti, vnuky i pravnuky, je vskutku největším bohatstvím, které je možno předávat.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz