www.praha6.cz
email

Za výlety v prosinci

Procházka zimní Prahou; za pražským pod - světím či pod - zemím

Procházka zimní Prahou
Možná, že půjdeme místy, kde jste dosud nebyli, i když jste o nich slyšeli. Objevil jsem je už jako malý kluk a jsou to místa, kde se lámala opuka pro výstavbu města. Sejdeme se 7. 12. v 9 hodin na Pohořelci, u bývalých kasáren. Odtud půjdeme pěšky na Petřín k rozhledně a od ní kolem strahovských stadionů ke Spiritce, „Prostřední cestou“ k Ladronce a pak na Vypich. Vypravit se na tento výlet stojí už kvůli pěkným výhledům na Vidouli a na Hřebeny.
Cesta bude dlouhá asi 6 km, kromě úvodního výstupu dost pohodlnou ulicí po rovině. Přesto si vezměte dobré boty a nějakou svačinku.
Za pražským pod - světím či pod - zemím
Opět možná půjdeme místy, o nichž asi nevíte, co je pod nimi uloženo, i když třeba tudy denně chodíte. Objevil jsem je teprve jako velký. Sejdeme se 28. 12. V 9 hod. na severní straně Vítězného náměstí, přibližně naproti stanicím autobusů MHD. Odtud půjdeme pěšky za dalšími skrytými stavbami, kterých je v Praze mnoho. My jim ale tento den věnujeme jen asi dvě hodiny. Připravte se na cestu dlouhou asi 4 km městskou zástavbou, vezměte si pohodlné boty a teplé oblečení.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz