www.praha6.cz
email

Peníze pro Tatran a Sokol

Zastupitelstvo m. č. Praha 6 schválilo poskytnutí darů ve výši 350 tisíc Kč pro TJ Tatran Střešovice na pokračující rekonstrukci sportovního areálu a úpravu povrchu sportoviště a 250 tisíc Kč pro Sokol Břevnov-Hradčany na dobudování a vybavení sokolovny.

Tatran Střešovice je jednou z nejaktivnějších a nejúspěšnějších tělovýchovných jednot na území Prahy 6 v práci s dětmi a mládeží. V oddílech florbalu, házené, volejbalu, aerobiku, zdravotní gymnastiky, rekreačního cvičení atd. se pravidelně účastní jejích akcí na 500 členů mladších 18 let a asi 700 dospělých. Areál Tatranu je otevřený veřejnosti, navíc je na základě soudního rozhodnutí bezplatně poskytován k využití další TJ – Sokolu Střešovice. Tělocvičny Tatranu jsou zároveň využívány i blízkou ZŠ Norbertov.

Celý areál Tatran úsilím svých členů a z prostředků vlastních i získaných postupně rekonstruuje. Vzhledem k jeho velmi špatnému stavu však celkové náklady na rekonstrukci přesahují finanční možnosti Tatranu.

Sokol Břevnov-Hradčany je organizační jednotkou České obce sokolské. Její tělocvičny mají status sportoviště přístupného pro veřejnost; měsíčně je navštíví asi 400 osob všech věkových kategorií. Zázemí tělocvičen je však dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Sokol Břevnov z vlastních prostředků zahájil proto rekonstrukci, přidělené peníze by měly posloužit k její dokončení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz