www.praha6.cz
email

Ven z Papírenské se muselo po trati

První lokalita, určená ulicemi Papírenská, Mlýnská, Podbabská a Pod Paťankou, rovnoběžná s Vltavou, je převážně průmyslového charakteru. Patrně nejhůř zde zasáhly povodně ulici Papírenskou a Podbabskou, kde voda dostoupila až do výše asi 11 metrů nade dnem řeky.

Místostarostka Jaroslava Trnková měla právě tuto oblast na starosti a situaci v kritických okamžicích nám popsala: „Vodu jsme chodili průběžně měřit k viaduktu v Podbabské a po určitou dobu jsme využívali jako měřidlo i dopravní značku, protože „proužkování“ značky je přesně po dvaceti centimetrech. Měli jsme tedy i vizuální míru. Problém nastal ve chvíli, kdy značka zmizela pod hladinou vody. To už jsem značně znervózněla. Ještě hůř mi začalo být ve chvíli, když jsem si změřila, že od hrany kolejnic na mostě je k hladině vody už jen 1,80 m a do hrany konstrukce mostu zbývalo už asi jen 60 cm,“ řekla Trnková. Podle ní voda v Podbabské sahala až ke kraji chodníku, který lemuje benzínovou stanici, v ulici Goetheho až do křižovatky s ul. Ant. Čermáka. Tam dosahovala kousek pod stanici autobusů. „Je tam označená červenou barvou na zdi,“ říká Trnková a pokračuje: „Při svém odhadu jsem měla představu, že voda nepřesáhne přes šířku komunikace Goetheho. To bylo překročeno ještě minimálně o půl metru.“ Jak uvedla, neustále spolu s policisty vyzývali občany k evakuaci, a přesto někteří stále podceňovali vzrůstající nebezpečí.

Jeden ze starousedlíků dokonce přesvědčoval své sousedy, že voda bude tak maximálně ve výši 10 cm na silnici v Papírenské a dál už nepůjde. „Dnes asi tento člověk uznal, že pravdu jsme měli my, když zjistil, že voda zde v bytech dosáhla až k 60 cm. Situace s evakuací byla o to vážnější, že v Papírenské není žádná jiná úniková cesta než ta, kterou se běžně do Papírenské chodí. Ale ta byla postupně zaplavována. Museli jsme s lidmi přecházet po trati,“ dodává Trnková.

V ulici Papírenské byla navíc kromě provozoven různých firem značně zasažena čistírna odpadních vod. V poslední fázi musela být totiž zatopena i zevnitř, jinak hrozilo přelití vody a mnohem větší škody, než jaké vznikly. „Čistírna už v poslední fázi povodní nemohla čistit vodu, což je pochopitelně na řece znát. Ale objekty se budou uvádět do provozu postupně, nejdříve provozy hrubého čištění, pak jemného čištění a teprve na závěr bude do provozu uvedena také biologická část čistírny.

Kompletně by mohla začít fungovat asi koncem listopadu,“ upřesnila dále Trnková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz