www.praha6.cz
email

Vyznamenání „Spravedliví mezi národy“ pro české občany

Pět medailí a vyznamenání „Spravedliví mezi národy“ předala dalším českým občanům, kteří během 2. světové války ukrývali s nasazením vlastního života své židovské spoluobčany, velvyslankyně státu Izrael v ČR J. E. Erella Hadar spolu se starostou Prahy 6 Pavlem Bémem.

Mezi pěti vyznamenanými byli také občané Prahy 6 Jiří Seydler a Jaroslav Kytlic, který převzal také ocenění „in memoriam“ pro své rodiče Františka a Annu. Medaile udělil Památník mučedníků a hrdinů holocaustu „Yad Vashem“ v Jeruzalémě.

Příběh pana Seydlera započal ve chvíli, kdy jeho spolubydlící, ředitel malého divadla sídlícího ve Smetanově muzeu a člen antifašistické ilegální skupiny Předvoj Antonín Dvořák přivedl do bytu a ukryl Karla Korpera, který utekl z dolů v Oslavanech. Karel Korper, narozený roku 1919 v židovské rodině, byl spolu se svými rodiči v roce 1942 deportován z Plzně do Terezína. Jeho otec zemřel v ghettu a jeho matka byla deportována v roce 1944 do Osvětimi. Karel byl pak poslán do zmíněných dolů. Odtud se mu podařilo utéct a navázat spojení právě s Dvořákem, bydlícím v bytě spolu se dvěma kolegy – Standou Zvoníčkem a Jiřím Seydlerem. Všichni tři bez váhání svolili, že Karla, který používal krycí jméno Karel Černý, ukryjí. Od té chvíle obýval Karel místnost s Jiřím Seydlerem. Jeho ochránci mu pak s pomocí ilegální organizace opatřili falešné doklady, příděly na jídlo a peníze. Život v Praze se však stával stále více nebezpečným pro uprchlíky i pro ty, kteří jim pomáhali. Karel se chtěl proto dostat na Slovensko a účastnit se Slovenského národního povstání.

Za pomoci ilegální skupiny Pochodeň se mu podařilo přejít k partyzánům, kde se brzy stal politickým komisařem českých vojáků. V listopadu 1944 však byl Karel raněn a na následky zranění zemřel. Pohřben byl pak v Horním Moštěnci a v roce 1964 mu byla udělena medaile in memoriam prezidentem Československa. Karlovi bratři Robert a Rudolf bojovali v Francii a Anglii. Jedna z jeho sester zemřela v Ravensbrücku, druhá přežila a až do své smrti ve věku 95 let žila v Izraeli.

Ze tří přátel žije dnes pouze Jiří Seydler, který chtěl později vědět, co se stalo s Karlem a napsal jeho příběh v roce 1966 do časopisu Českého svazu bojovníků za svobodu. Odpověď přišla od Jiřiny Roháčové–Najmové, zdravotní sestry, která Karla znala. Napsala Jiřímu Seydlerovi vše, co věděla o pobytu a smrti Karla na Slovensku. Pan Seydler zaslal své svědectví do Yad Vashem, kde komise rozhodla udělit mu medaili a titul „Spravedliví mezi národy“ a vyjádřila ocenění a vděk též jeho kolegům Antonínu Dvořákovi a Standovi Zvoníčkovi.

Podobnou odvahu prokázali i manželé Kytlicovi, když podle svědectví večer před Štědrým dnem 1941 objevil rolník František Kytlic v lese poblíž Žamberka dva uprchlíky, kteří se tam ukrývali. Pozval je k sobě domů a společně se ženou a synem s nimi oslavil Vánoce. Rodina se pak rozhodla o oba uprchlíky postarat.

V České republice bylo do současnosti vyznamenáno 102 osob. Yad Vashem uděluje medaile na základě svědectví zachráněných. Mezi dalšími oceněnými byli: Jaroslav Homola a in memoriam jeho rodiče Matěj a Růžena, Imrich a Irena Valentovi „in memoriam“, Irena Komjati „in memoriam“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz