www.praha6.cz
email

Václav Havel navštívil zahájení sezony v Kaštanu

Kaštan zahájil podzimní sezonu. Zástupců sdružení Unijazz Zdeňka Krejčího a Jitky Dvořákové jsme se zeptali, co bude nového.

V září jste slavnostně zahájili podzimní sezonu, jak to probíhalo?
Večer měl úžasnou atmosféru, zahájili jsme vystoupením tria Rosti Tvrdíka Léčba písní na naší venkovní scéně. Bylo nám potěšením přivítat zástupce MČ Praha 6 radního Jana Holického. Večer pak přišel pozdravit své přátele z kapely DG.307 bývalý prezident pan Václav Havel.

Unijazz se stal nájemcem Kaštanu již v únoru, ale řadu plánů realizuje až teď. Co chystáte?
Program připravujeme dlouho dopředu a tak teprve teď začínáme „sklízet“ plody naší půlroční práce. Připravili jsme pro naše návštěvníky nové typy pořadů. Přednášky architekta Zdeňka Lukeše zaměřené na moderní architekturu Prahy, poslechové pořady Na klasiku bez saka, věnované prolínání klasické a moderní hudby, filmové večery s dokumenty a jejich autory, které uvede Jan Burian. I nadále pokračujeme v koncertech, divadlech, pohádkách, filmových večerech. 

Během léta proběhly v objektu určité rekonstrukce. Co se uvnitř změnilo?
Část prázdnin jsme věnovali úpravám interiéru Kaštanu, obnovení maleb. Po rekonstrukci byl v suterénu nově otevřen hudební bar Varan. V létě mohli nejenom břevnovští usedlíci navštívit nově otevřenou a též upravenou Za-hradní kavárnu Kaštan, kde mimo jiné přibylo i hřiště pro nejmenší návštěvníky. Rekonstrukční práce nás teprve čekají po projednání příslušných povolení. 

S jakými problémy se v Kaštanu potýkáte?
Potýkáme se stejnými typy problémů jako ostatní kulturní zařízení, ale dokud se nám je daří překonávat, tak je nevnímáme jako překážky v naší práci. 

Jaká je návštěvnost, čekáte, že se zvedne? Čím chcete do Kaštanu přitáhnout nové lidi? 
Návštěvnost je různá. Závisí na mnoha faktorech. Od počasí až po televizní program. Sázíme na kvalitu a rozmanitost programové skladby a věříme, že se nám podaří oslovit co nejširší publikum. 

Chystáte během podzimu nějakou lahůdku, kterou bychom si neměli nechat ujít?
Snažíme se dramaturgii postavit tak, aby každý návštěvník Kaštanu měl možnost v programu najít to, co ho zajímá. 

Jaký cíl sleduje program Kaštanu? 
Vytvořit z Kaštanu vyhledávaný kulturní stánek Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz