www.praha6.cz
email

Občané v Papírenské se snad už budou moci nadechnout
Čistička připravuje opatření k zamezení zápachu

Přibližně hodinu a půl trvalo jednání v čističce odpadních vod a přineslo jasné výsledky: nejpozději do 15. 6. přibudou dva hořáky, v průběhu září pak další čtyři. Mělo by tak dojít ke zlepšení podmínek provozu, který již několik týdnů obtěžuje občany především Papírenské ul., ale i dalších částí Bubenče silným zápachem. Ten vzniká vypouštěním přebytečného bioplynu do ovzduší.

Schůzku s představiteli magistrátu, zainteresovaných vodohospodářských společností a ředitelem čističky ing. Pospěchem inicioval starosta šesté městské části Tomáš Chalupa a spolu s místostarostkou Jaroslavou Trnkovou také k jednání přizvali radní za Prahu 7 a dva zástupce stěžujících si občanů.

Ti poukazovali nejen na silný zápach, který je obtěžuje, ale především na fakt, že tyto nepříjemné dozvuky provozu čističky pociťují především o víkendu. Podle tiskového mluvčího Prahy 6 Martina Šalka, který se jednání také účastnil, jsou důvody k zápachu dva: vypouštění přebytečného bioplynu do ovzduší a manipulace s vyhnilým kalem.

Zatímco bioplyn vzniká při thermofilním procesu ve vyhnívacích nádržích a kvůli nedostatečnému počtu hořáků se nestačí spálit, problém číslo dvě je transport vyhnilého kalu Papírenskou ulicí směrem do Roztok. V minulosti totiž byla trasa vedena přes most mezi Císařským ostrovem a Stromovkou. Most však zničila loňská povodeň a Technická správa komunikací ho dosud neopravila. Podle vyjádření TSK se připravuje výběrové řízení na dodavatele opravy mostu. Dohoda všech přítomných a osobní garance ředitele Pražské vodohospodářské společnosti ing. Rezka, že jeho společnost zajistí instalaci dvou hořáků do čistírny do 15. 6. by tedy měla vést k určité nápravě. Výrazné zlepšení by pak měla přinést instalace dalších čtyř hořáků v září. Dohoda dále podle Šalka zněla tak, že čistírna nepřejde na žádnou novou technologii dříve, pokud nebude stoprocentně zajištěno, že by případná zvýšená produkce bioplynu při aplikaci nové technologie nebyla jištěna jeho likvidací spalováním. Při přechodu od mezofilního režimu k účinnějšímu thermofilnímu (ten v čistírně probíhá v pěti ze šesti dvojic nádrží, ale připravoval se i do poslední, šesté dvojice) by totiž podle výzkumu Vysoké školy chemicko-technologické mohla vznikat ještě více zvýšená produkce bioplynu.

Během měsíce se také uskuteční další podobné setkání zúčastněných stran, na němž budou řešeny koncepční úvahy o chodu a umístění čističky. Radní Prahy 6 budou brzy projednávat změnu územního plánu, která by definitivně určila místo vhodné pro čističku. Podmínkou je možnost posouzení několika variant s tím, že v návrzích musí být zapracována i eliminace nebezpečí možného zhoršení životního prostředí.


Obyvatelé Bubenče a především Papírenské ulice se sešli se starostou Tomášem Chalupou a místostarostkou Jaroslavou Trnkovou (oba vpravo) před vstupem do čističky odpadních vod, kde měli představitelé radnice schůzku s ředitelem čističky a dalšími odpovědnými činiteli kvůli silnému zápachu vycházejícímu právě z čističky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz