www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky





2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201509.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

Slovo z radnice

Zažijte Šestku jinak

Spitfiry v Ruzyni

Tichý dům na Hanspaulce

Hanspaulkou od "Houtyše" až ke králi komiků

Piknik s Rusalkou: velmi příjemný způsob opery

Praha 6 Na Hradě

Ladronkafest nabídne 50 možností jak trávit volný čas

V kondici s měsícem Zdravé Šestky, a to zdarma

Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Cíl nejdelšího cyklomaratonu v Česku? Ladronka

Taekwondo pro děti?

Návrat legendárního kina Dlabačov

Farmářské trhy se rozrůstají: v sobotu Kulaťák, ve čtvrtek Petřiny

Kurzy pro seniory: v pondělí keramikem, ve čtvrtek jogínem

Evropský týden mobility v Dejvické ulici

Vladimír Beneš - docela dlouhý a vážný vztah

Noví čestní občané

Školáci mezi mikroskopy: Základní škola na ČVUT

Žáci se vrátili do škol

Tramvaj na Dědinu o krok dále

Historický okamžik na vlastní kůži: bitva na Bílé hoře

Rekonstrukce na Evropské

Bangladéš ve Veleslavíně

Tunel Blanka start?

Bělohorská bude příjemnější

Vyrobte si vlastní domácí med!

Sousedské trhy začnou znovu na Puškinově náměstí 13. září

Poctiví kontroloři se za průkaz nestydí

Seniory čeká odpoledne plné barev

Kauza Bořislavka

Psi a lidé ve městě

Do Břevnovského kláštera každý měsíc na světové umělce

Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Přihlášeným seniorům a hendikepovaným přinesou vodu v sáčcích až do bytu.

Když neteče voda, je to nepříjemné, a to zvláště pro seniory nebo hendikepované spoluobčany, kteří si vodu z přistavených cisteren mohou opatřit jen s velkými obtí-žemi. Příjem tekutin je důležitý v každém věku. Ve stáří může jejich nedostatek způ-sobit i celkový kolaps, protože organizmus je citlivější např. i vlivem léků nebo kvůli inkontinenci. Navíc senioři mohou mít i snížený pocit žízně. Zajištění dostateč-ných zásob vody v domácnosti je pro tyto skupiny obyvatel životně důležitý.

Právě proto byl vymyšlen projekt Praž-ských vodovodů a kanalizací (PVK), do kterého se zapojily i Úřad městské části Prahy 6 a Český červený kříž. Jeho pra-covníci přinesou balenou pitnou vodu v praktických sáčcích až domů – samozřejmě zdarma. Při návštěvě se vždy prokáží identifikačními průkazy. Speciální dvoulitrové hygienické sáčky a celý proces plnění vody i její distribuce podléhají pokynům hygienika hlavního města Prahy. Sáčku dostanou občané tolik, kolik bude potřeba úměrně délce havárie.

Pokud v některé z oblastí šestého pražského obvodu nepoteče voda déle než 5 hodin, občané budou samozřejmě jako obvykle zásobováni pitnou vodou z cisteren. Tiskopis lze získat i odevzdat v informačních kancelářích úřadu.

Najdete ho také na internetových stránkách www.praha6.cz. Podrobné informace získáte telefonicky na čísle 220 189 765 v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin.Upozorněte na tuto možnost i vaše rodiče či prarodiče, kteří ji určitě uvítají!

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz