www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201509.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

Slovo z radnice

Zažijte Šestku jinak

Spitfiry v Ruzyni

Tichý dům na Hanspaulce

Hanspaulkou od "Houtyše" až ke králi komiků

Piknik s Rusalkou: velmi příjemný způsob opery

Praha 6 Na Hradě

Ladronkafest nabídne 50 možností jak trávit volný čas

V kondici s měsícem Zdravé Šestky, a to zdarma

Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Cíl nejdelšího cyklomaratonu v Česku? Ladronka

Taekwondo pro děti?

Návrat legendárního kina Dlabačov

Farmářské trhy se rozrůstají: v sobotu Kulaťák, ve čtvrtek Petřiny

Kurzy pro seniory: v pondělí keramikem, ve čtvrtek jogínem

Evropský týden mobility v Dejvické ulici

Vladimír Beneš - docela dlouhý a vážný vztah

Noví čestní občané

Školáci mezi mikroskopy: Základní škola na ČVUT

Žáci se vrátili do škol

Tramvaj na Dědinu o krok dále

Historický okamžik na vlastní kůži: bitva na Bílé hoře

Rekonstrukce na Evropské

Bangladéš ve Veleslavíně

Tunel Blanka start?

Bělohorská bude příjemnější

Vyrobte si vlastní domácí med!

Sousedské trhy začnou znovu na Puškinově náměstí 13. září

Poctiví kontroloři se za průkaz nestydí

Seniory čeká odpoledne plné barev

Kauza Bořislavka

Psi a lidé ve městě

Do Břevnovského kláštera každý měsíc na světové umělce

Noví čestní občané

Celkem šest osobností získalo letos čestné občanství Prahy 6. 

Čestná občanství uděluje městská část každý rok v rámci Dne Prahy 6 jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony. Čestné občanství je udělováno od roku 2002. Obě ocenění byla předána už počtrnácté v Hotelu International Praha.

Novými nositeli tohoto titulu se stali in memoriam český malíř, grafik, filmový scenárista a režisér František Vláčil, in memoriam generál Karel Kutlvašr, in memoriam český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský, scenárista a výtvarník Zdeněk Smetana, český neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK Vladimír Beneš a český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog Petr Piťha. Cenu Městské části Praha 6 pro rok 2015 získali bývalý československý atlet, diskař Imrich Bugár, český hudební skladatel Jan Hanuš a československý cestovatel a publicista Jiří Hanzelka.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, CSc.
*30. července 1953 v Praze

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni absolvoval Vladimír Beneš v roce 1978. Profesorem byl jmenován o 24 let později. Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, od září 2011 jako prezident. Zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Zdeněk Smetana
*26. července 1925, Praha

Během německé okupace, po uzavření vysokých škol, studoval Zdeněk Smetana výtvarné umění u soukromých pedagogů. Původně vyučený rytec, žák profesora Cyrila Boudy, začal po válce spolupracovat se studiem Bratři v triku. Za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější z nich patří Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Štaflík a Špagetka.

Imrich Bugár
*14. dubna 1955, obec Ohrady (poblíž města Dunajská Streda)

K hodu diskem přitáhl Imricha Bugára ještě na základní škole tamní trenér. V 15 letech vyhrál okresní přebor v Dunajské Stredě výkonem 31,14 metru. 1. 10. 1974 zamířil do Dukly Praha, oddílu, kterému zůstal celoživotně věrný. Bugárův osobní rekord je 71,26 metrů z roku 1985. 2012 je také místopředsedou pro sport v Českém klubu olympioniků.

prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
*26. března 1938, Praha

Petr Piťha vystudoval český jazyk, obecnou lingvistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Soukromě pak vystudoval katolickou teologii, na kněze byl tajně vysvěcen roku 1969 v Nizozemsku. Do roku 1990 působil na MFF UK a zasloužil se o zrod oboru matematická lingvistika. Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné New Europe Prize a Komenského medaili UNESCO.

Jiří Hanzelka
*24. 12. 1920 ve Štramberku
†15. 2. 2003

Po maturitě Jiří Hanzelka nastoupil na Vysokou školu obchodní v Praze, studia ale dokončil až po válce. Na škole se seznámil s Miroslavem Zikmundem a spolu se jako kamarádi rozhodli podniknout cestu kolem světa. Jiří Hanzelka se postavil proti sovětské okupaci, podepsal Chartu 77. Z Prahy se odstěhoval do jižních Čech. Na veřejnosti se objevil až po roce 1989.

Karel Kutlvašr
*27. ledna 1895, Michalovice
†2. října 1961, Praha

Absolvent obchodní školy Karel Kutlvašr se už v 19 letech přihlásil do České družiny, zakládající jednotky budoucích československých legií. Po Únoru 1948 byl z armády propuštěn, v prosinci 1948 dokonce zatčen. Byl obviněn z velezrady a roku 1949 odsouzen na doživotí. Plně rehabilitován byl Karel Kutlvašr teprve po listopadu 1989. In memoriam byl povýšen na armádního generála a byl mu udělen Řád Milana Rastislava Štefánika.

Jan Hanuš
*2. května 1915, Praha
†30. července 2004, Praha

Svou první skladbu napsal Jan Hanuš v roce 1936. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jeho celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu vyvrcholil ve skladbě Rekviem. Mimo jiné spoluzaložil hudební nakladatelství Panton. Získal řadu státních uznání v době komunistického režimu, všechna ale po roce 1989 vrátil. V roce 1989 obdržel také Cenu Bedřicha Smetany.

František Vláčil
*19. února 1924, Český Těšín
†28. ledna1999, Praha

František Vláčil se o film zajímal už během studia dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1994 Vláčil obdržel ocenění Český lev za celoživotní umělecký přínos českému filmu. V roce 2013 získal in memoriam Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Jaroslav Heyrovský
*20. prosince 1890, Praha
†27. března 1967, Praha

Jaroslav Heyrovský studoval na Univerzitě Karlově, poté odešel na University College London, kde se zabýval fyzikální chemií. Roku 1922 objevil polarografii – metodu používající měření elektrického proudu. Za tento objev a rozpracování analytické polarografické metody v roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii. V roce 1951 Heyrovský spoluzakládal Polarografický ústav, v jehož čele stál do roku 1963. V roce 1982 po něm byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský, v roce 1985 pak kráter Heyrovsky na odvrácené straně Měsíce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz