www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201509.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

Slovo z radnice

Zažijte Šestku jinak

Spitfiry v Ruzyni

Tichý dům na Hanspaulce

Hanspaulkou od "Houtyše" až ke králi komiků

Piknik s Rusalkou: velmi příjemný způsob opery

Praha 6 Na Hradě

Ladronkafest nabídne 50 možností jak trávit volný čas

V kondici s měsícem Zdravé Šestky, a to zdarma

Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Cíl nejdelšího cyklomaratonu v Česku? Ladronka

Taekwondo pro děti?

Návrat legendárního kina Dlabačov

Farmářské trhy se rozrůstají: v sobotu Kulaťák, ve čtvrtek Petřiny

Kurzy pro seniory: v pondělí keramikem, ve čtvrtek jogínem

Evropský týden mobility v Dejvické ulici

Vladimír Beneš - docela dlouhý a vážný vztah

Noví čestní občané

Školáci mezi mikroskopy: Základní škola na ČVUT

Žáci se vrátili do škol

Tramvaj na Dědinu o krok dále

Historický okamžik na vlastní kůži: bitva na Bílé hoře

Rekonstrukce na Evropské

Bangladéš ve Veleslavíně

Tunel Blanka start?

Bělohorská bude příjemnější

Vyrobte si vlastní domácí med!

Sousedské trhy začnou znovu na Puškinově náměstí 13. září

Poctiví kontroloři se za průkaz nestydí

Seniory čeká odpoledne plné barev

Kauza Bořislavka

Psi a lidé ve městě

Do Břevnovského kláštera každý měsíc na světové umělce

Tramvaj na Dědinu o krok dále

Projekt prodloužení tramvaje na Dědinu bude upraven podle připomínek Prahy 6. Městská část chce s obyvateli o záměru diskutovat na podzim, chystá  mimo jiné i průzkum veřejného mínění.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal 30. července 2015 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská. Jak vyplývá z prohlášení Dopravního podniku, při plánování trasy investor zohlední připomínky obyvatel i městské části Praha 6. Jedná se především o řešení náhrady rušených parkovacích stání a vy p u štění návrhu na vybudování nové kři žovatky ulic U Silnice – Evropská.

„V současnosti probíhají práce na úpravě návrhu řešení, aby v dohledné době mohl být představen veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. Nutné je i provést aktualizaci současného stavu dopravních poměrů, které se po otevření nového metra linky A výrazně změnily,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

DPP zajistil v roce 2013 zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, potřebné pro výstavbu trati. Záměr byl navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání tramvajové trati a ve dvou variantách výhledového dopravního řešení pro automobilovou dopravu. Varianta 1 předpokládala přerušení individuální automobilové dopravy v ulici Vlastině a zřízení nové světelně řízené křižovatky ulic U Silnice – Evropská a nové křižovatky ulic Radistů – Evropská. Ve variantě 2 byla křižovatka Evropská – U Silnice redukována na odbočení ve směru do centra a ulice Vlastina měla být plně průjezdná ve směru z centra. Ve stanovisku Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy je konstatováno, že záměr při realizaci navržených opatření životní prostředí prakticky neovlivní. Obě varianty jsou z hlediska životního prostředí rovnocenné a přijatelné.

Praha 6 podala v procesu EIA dvě zásadní připomínky. Radnice požadovala zachování počtu parkovacích míst a ochránění dosud klidných ulic od průjezdné dopravy.

„Vítám, že investor vyšel vstříc připomínkám radnice i veřejnosti. O projektu i nadále povedeme diskusi s místními a na podzim upořádáme průzkum veřejného mínění“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

„Vytvoření přímého kolejového spojení Dědiny a Liboce s Vítězným náměstím, resp. centrem města považujeme za prospěšné. Tato cesta nebude závislá na kolonách aut. Hlavní předností vozů poháněných elektřinou jsou menší znečištění a hluk, vyšší energetická účinnost a nižší provozní náklady. Nezanedbatelnou výhodou je také zlepšení komfortu cestování. Posílení MHD je důležité i kvůli plánované revitalizaci skladového areálu na obytnou čtvrť,“ uvedla Petra Kolínská, zástupkyně starosty (SZ).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz