www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201507.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

Zastupitelé se shodli, kudy povede trať železnice Praha – Kladno

Rozhovor s Monikou Sárou Lindovou: „Musíme dělat správná rozhodnutí.“

Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

Dům dětí a mládeže dětem prodlouží léto

Šestka má svou mistryni republiky v gymnastice

Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Hendikepovaný sportovec si z Jižní Koreje přivezl bronz

V lesích Hanspaulky proběhne Šárecký okruh

Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

Stadion Markéta nabídne v létě skvělé sportovní zážity

Fresh senior se připravuje na léto

Politická diskuze

Metropolitní plán dělí hlavní město podle charakteru lokalit: Praha 6 prezentovala svá stanoviska

Zhodnocení mimořádné události

Radnice se ohradila proti prodeji koupaliště v Tiché Šárce

Zastupitelé rozhodli o pomoci pro Nepál

Ještě v srpnu lze požádat o dotaci na vnitrobloky

Kvůli znečištěné vodě vznikne speciální komise

Proč je důležité připomínat si hrdiny minulosti?

Na Petřinách přijmou o stovku dětí víc

Nepropásnětě Ladronkafest 2015

Zastupitelstvo schválilo téměř dva miliony na kulturu

Radnice odměnila hasiče, který zachránil chlapce

Výlety pro seniory – podzim 2015

Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

V pátek a v sobotu 22. a 23. května 2015 uspořádal Sokol Praha Střešovice ve sportovním areálu na Andělce program, kterým připomněl význam sokolského hnutí pro společenský, sportovní a kulturní život obyvatel Střešovic od roku 1885 až do současnosti.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno návštěvám školních tříd ZŠ Norbertov na výstavě památek z archivu Sokola s výkladem vztahujícím se k místům jejich bydliště. Po skončení exkurzí se na letním hřišti Sokola konalo dětské sportovní odpoledne.

Hlavní oslavy se uskutečnily v sobotu v sídle Sokola. Po přivítání starostou Z. Páchou přiblížil S. Justa návštěvníkům historii sto třiceti let střešovické jednoty. Poděkoval paní místostarostce Ing. Arch. E. Smutné z úřadu Městské části Prahy 6 za finanční, morální a propagační podporu aktivit Sokola, Základní škole Norbertov za spolupráci a Tatranu Střešovice za vstřícnost při obnovování sokolských památek zničených nebo odstraněných z budovy sokolovny v období totality. Po krátkém vystoupení paní místostarostky a předsedy Tatranu M. Vaculíka, byla v interiéru sokolovny znovu odhalena původní pamětní deska sokolům, kteří položili život za vlast v 1. a 2. světové válce. Návštěvníci výstavy věnovali největší pozornost památkám z 19. století a originálním dokumentům z doby protisokolských kampaní.

V rámci oslav probíhal sokolský turnaj volejbalových družstev o putovní pohár „Memoriál bratra Václava Jágra“. Václav Jágr (1924-2013) byl střešovický patriot, po celý život oddaný sokolským ideálům, který za svoje zásluhy o Sokol a obec byl v roce 2010 představiteli MČ Praha 6 zařazen mezi devadesát nejvýznamnějších osobností Prahy 6. Ve večerních hodinách byly oslavy zakončeny přátelským posezením s hudbou v místním Café baru Na Andělce. Oslavy se setkaly se zájmem veřejnosti a věříme, že pomohly získat další zájemce o tělovýchovné a sportovní aktivity Sokola Praha Střešovice.

Sokol Praha Střešovice

Archivní dokumenty připomněly dlouhou a často velmi pohnutou historii sokolského hnutí ve Střešovicích. Foto: Sokol Praha Střešovice

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz