www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201507.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

Zastupitelé se shodli, kudy povede trať železnice Praha – Kladno

Rozhovor s Monikou Sárou Lindovou: „Musíme dělat správná rozhodnutí.“

Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

Dům dětí a mládeže dětem prodlouží léto

Šestka má svou mistryni republiky v gymnastice

Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Hendikepovaný sportovec si z Jižní Koreje přivezl bronz

V lesích Hanspaulky proběhne Šárecký okruh

Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

Stadion Markéta nabídne v létě skvělé sportovní zážity

Fresh senior se připravuje na léto

Politická diskuze

Metropolitní plán dělí hlavní město podle charakteru lokalit: Praha 6 prezentovala svá stanoviska

Zhodnocení mimořádné události

Radnice se ohradila proti prodeji koupaliště v Tiché Šárce

Zastupitelé rozhodli o pomoci pro Nepál

Ještě v srpnu lze požádat o dotaci na vnitrobloky

Kvůli znečištěné vodě vznikne speciální komise

Proč je důležité připomínat si hrdiny minulosti?

Na Petřinách přijmou o stovku dětí víc

Nepropásnětě Ladronkafest 2015

Zastupitelstvo schválilo téměř dva miliony na kulturu

Radnice odměnila hasiče, který zachránil chlapce

Výlety pro seniory – podzim 2015

Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště může zásadně přispět ke snížení automobilové a autobusové zátěže Prahy 6. Kromě rychlého a komfortního spojení totiž nabídne i přes tisíc nových míst na záchytných parkovištích po celé délce trasy.

 Zatímco od Kralup nad Vltavou, Nymburka, Kolína, Benešova a Berouna vedou do centra dvoukolejné elektrizované tratě, ve směru od největšího města středočeského kraje Kladna a jeho okolí je pouze jednokolejka pro motoráky. Stejně neradostný je z hlediska veřejné dopravy pohled na obsluhu mezinárodního letiště.

Z Kladenska, největší středočeské aglomerace, denně do Prahy dojíždí 20 tisíc lidí. Většina z nich jede pod okny domů po Evropské a Patočkově ulicí, ušetřena není ani Libocká, Střešovická, Svatovítská.

V minulosti bylo pro spojení s letištěm upřednostňováno metro. Železnice však ve srovnání s metrem nabízí větší komfort a celkově toho dokáže více:

■ obslouží Kladensko přímým spojením s centrem Prahy – v ostatních příměstských linkách používá denně vlak okolo 15-20 tisíc cestujících;

■ letištním klientům nabízí cestování v 1. třídě, více míst pro zavazadla a více míst k sezení;

■ metro si musí z velké části financovat město, železnici financuje stát. Město musí koncentrovat síly na výstavbu metra linky D;

■ většina evropských metropolí je s letištěm propojena železničním spojením;

Modernizace znamená elektrifikaci a zdvoukolejnění trati, na které budou provozovány moderní příměstské vlaky bez nákladní dopravy. Cestovní rychlost ve městě bude okolo 60 km/hod. Celý projekt bude muset splnit nejpřísnější hlukové limity a prokázat celkovou ohleduplnost k životnímu prostředí.

 

Proč považuje radnice Prahy 6 podzemní variantu za nejvhodnější:

Investor plánuje povrchovou variantu v těžkopádném designu 90. let min. století. Zejména vysoké protihlukové zdi a skleněné tubusy jsou pro Prahu 6 nepřijatelné.

Investor v minulosti podcenil komunikaci s majiteli dotčených nemovitostí, a ti jsou připraveni se proti povrchové variantě bránit u soudu. Realizace projektu by se tak s pravděpodobností hraničící s jistotou oddálila o dlouhou řadu let.

Radnice si nechala zpracovat analýzu úzkých míst povrchové varianty. Mimo jiné z ní vyplynulo, že povrchové řešení v okolí Proboštského dvora je možné buď jen za cenu komplikované změny projektu a územního plánu, anebo výkupu a demolic několika obytných rodinných domů.

Investor Praze 6 nedoložil, že podzemní varianta je finančně nerealizovatelná. V celkovém hodnocení efektivity jsou podle podceněny přínosy projektu. Pokud se budou definovat přesněji, podzemní varianta splní kritéria EU ekonomické efektivity.

 

Mýty a fakta

Mýtus: Vlak bude jezdit 140 km/h a stane se nepřekonatelnou bariérou v území.

Fakta: Kolejové spojení má parametry standardní příměstské železnice. Max. rychlost vlaku v Praze bude 80 km/hodinu. Všechny dosavadní cesty přes koleje budou řešeny mimoúrovňově.

Mýtus: Jízdenka bude drahá a vlak použije jen pár turistů.

Fakta: Jízdné bude stejné jako na všech ostatních spojích pražské integrované dopravy. Speciální tarif pro turisty je vyloučen.

Mýty: obsluhu letiště lépe zajistí metro nebo tramvaj.

Fakta: I kdyby dojelo metro až na letiště, neřeší se tím nijak doprava z kladenského regionu. Denně přitom do Prahy přijíždí z Kladenska přes 20 000 Středočechů. Metro s ohledem na dosavadní trasování nenabízí rychlé spojení do centra, má vysoké investiční a provozní náklady a není atraktivní pro turisty s objemnými zavazadly.

 

Stanovisko Městské části Praha 6

■ Městská část Praha 6 považuje v souladu s programovým prohlášením Rady MČ modernizaci železniční tratě Praha Kladno s odbočkou na letiště za prioritu v oblasti dopravy. Městská část Praha 6 konstatuje, že cíle Deklarace k modernizaci tratě Praha Kladno z roku 2008 nebyly naplněny a proto přijímá toto usnesení:

■ Městská část Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období 2014–2020.

■ Městská část Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.

■ Městská část Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.

■ Městská část Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.

■ Městská část Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

Veřejná debata k projektu modernizace trati do Kladna v Ballingově sále Národní technické knihovny probíhala 22. června. Foto: Roman Kelbich

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz