www.praha6.cz
email

Výdech z Blanky v ulici Nad Octárnou: Pomozte najít řešení

Radnice MČ Praha 6 hledá nejvhodnější řešení objektu a jeho okolí. Pomozte nám.

Zveme všechny zájemce na prohlídku na místě, která se uskuteční v úterý dne 9. června ve 12 hodin. Podmínky soutěže budou v nejbližších dnech vyvěšeny na úřední desce a webu Prahy 6.

Při stavbě tunelového komplexu Blanka bylo nutné najít místo pro umístění výdechového objektu, který bude odvádět zplodiny z tunelu. Vzhledem ke své vyvýšené poloze bylo na úseku Prašný most - Malovanka zvoleno místo na rohu ulic U Laboratoře a Nad Octárnou na pozemku vodárny Na Andělce. Přestože v roce 2009 proběhla soutěž o návrh na vzhled objektu, Praha 6 neměla možnost do něj promluvit.

Vítězný návrh pocházel od tuzemského umělce Federico Diaze, který na betonový tubus umísťoval jakési kovové "větve". V té době byl objekt vysoký zhruba 15 metrů a byl stejně vysoký jako římsa střechy sousedního bytového domu. Místní obyvatelé si s investorem vyjednali zvýšení objektu o téměř 10 metrů kvůli lepšímu rozptylu zplodin. Po realizaci objektu vznikl betonový válec průměru 9 a výšce 24 metrů. Podobný nenavýšený válec stojí také v Praze 7 v ulici Nad královskou oborou a o jeho ztvárnění se měl postarat stejný autor.

Na konci roku 2014 konečně přišlo na řadu vizuální ztvárnění těchto objektů a Federico Diaz byl osloven, aby zpracoval aktualizované návrhy. Na vyžádání Prahy 6 nám byl prezentován nový návrh, který byl poněkud odlišný od původního vítězného návrhu. Toto řešení nepřesvědčilo ani Prahu 6 ani místní občany, kteří nadále požadují maximální ozelenění objektu.

Praha 6 tento technický objekt vnímá spíše jako výzvu k vytvoření zajímavého veřejného prostoru, kde by bylo možné tento technicistní monument vizuálně podtrhnout, ovšem chce také respektovat požadavky místních.

Rádi bychom dali prostor neotřelým nápadům, které takové požadavky dokáží skloubit. Proto chceme oslovit odbornou i laickou veřejnost, aby přišla s nápady na jeho řešení.

Martin Polách (ANO), zástupce starosty pro veřejný prostor

 

Současná podoba výdechu z Blanky v ulici Nad Octárnou - betonový válec o výšce 24 metrů.

A takto by podle jednoho z návrhů tento technicistní monument mohl vypadat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz