www.praha6.cz
email

Společnost SNEO přebírá správu Úřadu městské části

S datem prvního června přešla budova Úřadu městské části Praha 6 pod správu společnosti SNEO, a. s.

Původním smyslem, proč byla tato společnost před lety založena, je právě správa majetku místní městské části. SNEO je stoprocentním vlastnictvím městské části.

Postupně bude během letošního a příštího roku bude spravovat veškerý nemovitý majetek Prahy 6.

„K realizaci tohoto cíle je třeba mnoho organizačních a personálních změn v této akciové společnosti. Kvalitní a hospodárná správa majetku bude jedním z pilířů financování výdajů městské části. Předpokladem je úzká spolupráce s odborem správy majetku radnice. Ta musí být schopna zajistit správu vlastního majetku vlastními silami“ vysvětluje smysl převodu Jaromír Vaculík (TOP 09), radní pro majetek a finance.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz