www.praha6.cz
email

Krádeže aut jsou stále na špičce trestných skutků

Nejčastějším prohřeškem proti zákonu v loňském roce byly krádeže a vykrádání motorových vozidel. To vyplývá ze statistiky bezpečnostní situace za uplynulý rok. 

I přesto, že oproti roku 1999 kriminalita v loňském roce mírně poklesla, důvod k přehnanému optimismu podle ředitele policie v Praze 6 plk. Vladimíra Rajcharta rozhodně není. 

Podle jeho informací bylo v roce 2000 na Praze 6 (kam spadá z bezpečnostního hlediska i sídliště Řepy) spácháno celkem 9057 trestných činů. Z nich bylo přes 2400 objasněno. „To je skoro 27 % a my jsme tak nad celoměstským průměrem,“ říká Rajchart a pokračuje: „Například u násilné trestné činnosti jsme měli jen několik případů, z nichž přes 50 % bylo objasněno, což je velmi dobré. Dá se říci, že podobně jsou na tom i další oblasti deliktů, až na majetkovou kriminalitu. Sem patří vloupání, krádeže a právě také zmíněné krádeže a vykrádání motorových vozidel. Z celkového počtu devíti tisíc skutků tvoří tato skupina více než sedm tisíc. To je to, co nás na Praze 6 trápí nejvíce. Dá se říci, že nebýt tohoto problému, tak se za tzv. operační den, tedy 24 hodin, leckdy nestane vůbec nic.“ Ke zlepšení situace došlo podle Rajcharta také díky tomu, že se lidé naučili více si chránit svůj majetek a do jisté míry i zavedení vízové povinnosti s některými státy, jejichž občané se na kriminalitě v ČR podíleli velkým procentem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz