www.praha6.cz
email

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica zahrají na Břevnově

Máte rádi muziku s širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který vychází nejen z folklóru?

Pokud ano, pak si v diáři označte datum 8. června. V tento den, v 19:00 vystoupí v Bazilice sv. Markéty v Praze 6 HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Výtěžek této benefiční akce je určen Domovu svaté Rodiny v Liboci.

Záštitu nad koncertem převzali kardinál Dominik Duka OP a Městská část Praha 6. Večerem bude provázet převor Benediktinského arciopatství v Břevnově P. Prokop Siostrzonek. „Tento kulturní zážitek bude poděkováním všem, kdo chtějí podpořit dílo započaté zakladatelkou Domova svaté Rodiny sestrou Akvinelou Loskotovou. Výtěžek z akce je určen na generální opravu výtahu v Domově svaté Rodiny v Liboci. Přijďte si poslechnout skvělou hudbu a pomoci dobré věci,” vybízí ředitel Domova Tomáš Biňovec.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz