www.praha6.cz
email

V Šestce se chystají změny

Změny v obsahu, vzhledu i zajišťování inzerce, chystá radnice Prahy pro své noviny Šestka. Od září by toto periodikum, vydávané městskou částí Prahy 6, mělo začít vycházet v upravené vizuální i obsahové podobě. Noví dodavatelé grafického zpracování, obsahu i inzerce, vzejdou z výsledků výběrového řízení.

Prvním krokem, který radnice při hledání nové podoby Šestky učinila, je změna dodavatele inzerce. „Rada městské časti Praha 6 na svém březnovém zasedaní vypověděla smlouvu s dodavatelem inzerce - společností A11, která je zároveň vydavatelem komerčního časopisu Vaše Šestka. Nabídku, abychom radniční Šestku předali komletně do jeho rukou, jsme neakceptovali,” uvedl místostarosta Jan Lacina (STAN).

„Je třeba si férově přiznat, že Šestka si změnu vnitřního fungování už dlouho zasloužila, ačkoli o nutnosti změn vizuálních už tolik přesvědčen nejsem,“ dodává ke změnám v radničních novinách Vladimír Šuvarina (ODS), místopředseda výboru pro komunikaci a média

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz