www.praha6.cz
email

Akademie věd nabídne exkurze do světa vědy

V polovině května mají vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR pro předem objednané školní skupiny připraven pestrý program v rámci Jarních exkurzí do světa vědy.

Využijte unikátní možnosti návštěvy vědeckého pracoviště v Praze 6, Rozvojová 263 a přijďte si ve středu 13. 5. 2015 od 9:00 do 16:00 prohlédnout laboratoře s moderními přístroji či poznat způsob pěstování rostlin ve skle. Zvídaví budou mít příležitost si také něco vyzkoušet. Domluva exkurze předem nutná! Kontaktujte Mgr. Markétu Fílovou, tel.: 605 965 153, e-mail: filova@ueb.cas.cz

Více informací o programu se dozvíte na www.tydenvedy.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz