www.praha6.cz
email

Škola Červený vrch pořádá setkání absolventů

V tomto roce uplyne přesně 50 let od okamžiku, kdy poprvé usedli do lavic žáci ZŠ na Červeném vrchu ve Vokovicích.

Toto významné výročí hodlá škola oslavit a ráda by tak učinila spolu se svými absolventy, kteří budou mít zájem o připomenutí si tohoto významného výročí. V sobotu 23. května 2015 se v době od 10 do 17 hodin uskuteční Den otevřených dveří.

Absolventi se budou moci setkat se svými někdejšími spolužáky a zavzpomínat na školní léta, nebude chybět prezentace činnosti školy ani zajímavá expozice věnovaná historii. Přijďte se podívat, jak se škola změnila.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz