www.praha6.cz
email

Starostové se shodli jen z poloviny

Pouze s částečným úspěchem skončilo poslední zasedání starostů m. č. Prahy 6 Pavla Béma a suchdolského Václava Čížka. Zatímco v bodech, týkajících se těch činností, které podle nově přijatého Statutu hl. m. Praha přecházejí z m. č. Praha - Suchdol na m. č. Praha 6, panovala shoda, otázka týkající se výstavby silničního okruhu zůstává nadále otevřená. 

V tomto případě nenalézáme shodu a nemyslím si ani, že by shoda byla v budoucnosti možná,“ říká k tomu Bém, „ale není možné, aby neracionální stanovisko malého počtu obyvatel přebilo racionální názor na výstavbu silničního okruhu,“ vysvětluje.

Praha 6 je přitom zastáncem té varianty, kdy by silniční okruh jako součást nadřazeného dopravního okruhu vedl přímo přes Suchdol. „Aby silniční okruh mohl fungovat a plnit funkci tranzitu nejen směrem z centra města, ale i z periferních částí, musí vést místy, která jsou od města v nějaké rozumné vzdálenosti, nikoliv tam, kde ho nikdo nebude využívat,“ dodává starosta. S tím však suchdolští nesouhlasí a rádi by naopak prosadili, aby okruh vedl úplně jinudy. 

Naopak shoda panovala při hledání způsobu rovnoprávného postavení obou městských částí v souvislosti s novým územním členěním hlavního města Prahy v závislosti na Statut hl. m. Prahy. Od 1. 7. totiž nabude účinnosti jeho novelizovaná podoba, čímž se některé kompetence ze Suchdola přesouvají na m. č. Praha 6. „Jde o to, aby se suchdolští nedostali do nevýhodné pozice jen proto, že některé kompetence přebírá naše městská část. S tajemnicí našeho úřadu Pokornou se snažíme toto administrativní a etické dilema vyřešit tak, abychom suchdolským vyšli vstříc a zároveň to bylo pro Prahu 6 únosné“, dodává starosta.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz