www.praha6.cz
email

Noc literatury slibuje neobvyklá místa a osobnosti

V pondělí 13. května se Praha 6 stane místem, v němž se odehraje série veřejných čtení soudobé evropské literární tvorby.

Akce "Noc literatury" slibuje nejen seznámení se zajímavými díly psané kultury, ale také setkání se známými osobnostmi. Konání akce podpořila Městská část Praha 6.

"Náš projekt bude atraktivní právě neobvyklým místem konání, zajímavými texty a v neposlední řadě populárními herci, kteří tyto texty budou číst. Usilujeme tak o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. Navíc místa jednotlivých čtení budou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet," upozorňuje veřejnost vedoucí Oddělení kultury Městské části Prahy 6 Romana Vylitová.

Projekt naváže na osm předcházejících ročníků a přiblíží veřejnosti evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz