www.praha6.cz
email

Téměř dvanáct hodin vášní kolem silničního okruhu

Výkřiky, pískot, tleskání a další rozvášněné projevy provázely setkání občanů, zástupců ministerstva životního prostředí, představitelů magistrátu, některých pražských městských částí a obcí sousedících s Prahou a zástupců občanských sdružení při projednávání EIA k vedení silničního okruhu. I přes rozbouřenou atmosféru, která se protáhla do páté hodiny ranní však z projednávání nevzešel žádný závěr, který by jednoznačně vedl k rozhodujícímu verdiktu.

Problém výstavby silničního okruhu a především trasa jeho vedení, která byla původně naplánována přes městskou část Praha Suchdol, budí v posledních letech silný odpor suchdolských zastupitelů i tamních občanů, kteří se brání, aby přes jejich obec vedla silně kapacitně zatížená komunikace, byť je její trasa umístěna v podzemním tunelu. Naproti tomu z úst představitelů městských částí Praha 5, 6, 7, 8 a dalších obcí sousedících s Prahou znějí argumenty, které výstavbu právě této trasy podporují. Na základě mnoha diskusí a především mnoha neshod byla vypracována tzv. EIA, tedy zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, která byla podle zákona projednána veřejně, na půdě České zemědělské univerzity v Suchdole. Při vystoupení jednotlivých odborníků na životní prostředí z ministerstva životního prostředí vyplynulo, že existují v podstatě dvě možné varianty: J (suchdolská) a Ss (směr Libčice nad Vltavou). To je však závěr, který je znám už delší dobu a který navíc budí tolik rozepří mezi Suchdolem a ostatními hlavně městskými částmi. První varianta proto, že vede přes Suchdol, druhá proto, že je od Prahy více vzdálená. Hrozí tak, že nebude dopravně využitá tolik, jak se od silničního okruhu očekává a tudíž neulehčí Praze. „Stavba silničního okruhu kolem Prahy je naprosto nezbytná, to je evidentní. Z hlediska dopadu na životní prostředí ale neexistuje žádná zázračná varianta, která by se vlastního životního prostředí vůbec nedotkla, což se při diskusi v Suchdole také ukázalo,“ říká k tomu starosta Prahy 6 Pavel Bém. Podle něj je však důležité mít na zřeteli, že silniční okruh má ulehčit dopravní situaci v Praze, a proto není možné vést jej od hlavního města extrémně daleko.

Bémovo vystoupení, stejně jako vystoupení dalších příznivců jižní varianty však bylo ze strany místních obyvatel a zastánců varianty Ss provázeno nesouhlasnými výkřiky, místy i napadáním, a to přesto, že se snažili dokázat na konkrétních údajích srovnání mezi oběma variantami. Primátor Jan Kasl například upozorňoval, že výstavba severní varianty způsobí nárůst v ul. Kamýcké na 32 000 aut denně, Bém dokládal nárůst dopravy v ul. Veletržní, kde by v takovém případě vzrostla doprava až na 80 000 aut denně.

Naproti tomu suchdolský starosta Václav Čížek tvrdil: „Chtějí nám vnutit okruh a vůbec se nezajímali o to, zda se kromě jižní varianty nedá postavit jiná.“ Jeho vystoupení sklidilo ze stran místních občanů a odpůrců suchdolské varianty velké ovace.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz