www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201503.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Dramatické změny MHD se nakonec podařilo odvrátit

Cesta ke zdraví, psychické a sociální pohodě

Charitativní aukce děl mladých výtvarníků pomůže dennímu stacionáři

Na Ořechovce chystají Velikonoční generálku

Festival Duhovka: Jako ryba ve vodě

Fakulta architektury ČVUT přínáší výstavu Osada Baba 1932

Studentská noc zpřístupní unikátní prostory ČVUT

Mezinárodní hokejový turnaj o pohár Prahy 6

Přijď si vyzkoušet fotbal na Duklu mezi holky!

Volejbalová škola chystá cyklus pro děti

Žáci natáčejí vzpomínky pamětníků pochodů smrti

Dědina: radnice přišla představit nové plány, lidé se ale zajímali hlavně o tramvaj

Zastupitelé ukončili nejisté období rozpočtového provizoria

Nové metro ještě nejezdí, už má ale své kritiky

Všichni prvňáčci už vědí, do které školy v září půjdou

Radnice tentokrát podpoří 150 projektů, rozdělí přes dva miliony korun

Práce na Blance si vynutí krátkodobé uzavření Strahovského tunelu

O železnici do Kladna a na letiště zatím není rozhodnuto

Farmářské trhy na Kulaťáku startují už zanedlouho

SNEO se letos zaměří na školy a školky

Politická diskuze

Masopust slavili v Břevnově průvodem masek, bálem i ohňovou show

Radnice tentokrát podpoří 150 projektů, rozdělí přes dva miliony korun

Částku ve výši 2,3 milionu korun schválili ve čtvrtek 26. února zastupitelé Prahy 6 na podporu 150 projektů v oblasti volného času, sportu, kultury, periodik a Zdravé Šestky.

V oblasti sportu odsouhlasilo zastupitelstvo rozdělení celkem 700 tisíc korun, komise posuzovala 90 žádostí. Z nich nakonec bylo radním a zastupitelům doporučeno 56 subjektů, jimž se dostane finanční podpory. Dalších 500 tisíc korun je určeno na podporu aktivit v oblasti volného času. Posuzovalo se 79 žádostí, vybráno bylo 41 z nich. Na dotace v oblasti kultury je letos vyčleněno 400 tisíc korun. O podporu se ucházelo celkem 47 žádostí, uspělo 13 projektů. Radnice tentokrát podpořila také dvě místní periodika. Ta společně obdrží 80 tisíc korun. Podporu dostane i Zdravá Šestka, která si v 38 projektech rozdělí 620 tisíc korun.

Desítkám projektů přitom letos reálně hrozilo, že o možnost finanční podpory od Městské části Praha 6 přijdou. “Začátkem února vyšel zákon, který se zpětnou účinností mění systém přidělování grantů. Museli jsme čekat na vyjádření hlavního města a ministerstva, jestli můžeme finanční podporu rozdělovat podle starých pravidel. Dostali jsme pozitivní odpověď, granty tedy nejsou ohroženy,” popsal legislativní komplikace místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), zodpovědný za kulturu.

Peníze na kulturu několikrát ročně

Od letošního roku budou mít jednotlivci, neziskové organizace i další právnické osoby větší šanci získat peníze na kulturní akce. Radnice je nyní bude rozdělovat z obecního rozpočtu několikrát ročně. „V květnu poprvé zveřejníme nová kritéria výběru a v červenci vyhlásíme výsledky,“ říká místostarosta Jan Lacina (STAN). „Bude se jednat o peníze na projekty realizované v letošním roce. Kromě toho dostanou žadatelé možnost žádat menší částky do deseti tisíc korun, které přidělíme ještě rychleji. Chystáme také podporu víceletých projektů,“ dodává Lacina, který zodpovídá za kulturu.

Šanci na získání peněz budou mít především projekty rozvíjející umělecké aktivity v oblasti výtvarného umění, hudby, tance, divadla, fotografie a filmu, upevňující pocit sounáležitosti s obcí, místní iniciativy umožňující spoluúčast všech věkových kategorií. Od těchto dotačních řízení si radnice slibuje, že se zprůhlední způsob výběru podpořených subjektů a zároveň se rozšíří nabídka kulturních akcí v Praze 6. V minulých letech rozdělovala radnice prostřednictvím kulturní komise, Rady a Zastupitelstva městské části pouze nepatrnou částku, zbytek kulturních zakázek objednávala přímo u konkrétních subjektů.

Zájemci o aktuální informace a podrobnosti mohou sledovat úřední desku, případně se obrátit na pracovnici oddělení kultury Romanu Vylitovou (rvylitova@praha6.cz). Aktuální informace ohledně všech dotací jsou přístupné na webu Prahy 6 zde: www.praha6.cz/granty/list.php.

Jak se rozdělily peníze?

Program „Zdravá Šestka 2015“: zastupitelstvo schválilo podpoření 38 projektů, mezi které rozdělí 620 tisíc korun.

❐ V oblasti tělovýchovy a sportu: podpoří 56 žádostí, rozdělí si 700 tisíc korun.

❐ V oblasti volného času: podpoří se 41 žádostí, rozdělí si 500 tisíc korun.

❐ V oblasti kultury: podpoří se 13 projektů, rozdělí si 400 tisíc korun.

❐ Podpora lokálních periodik: podpoří se 2 periodika, rozdělí si 80 tisíc korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz