www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201503.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Dramatické změny MHD se nakonec podařilo odvrátit

Cesta ke zdraví, psychické a sociální pohodě

Charitativní aukce děl mladých výtvarníků pomůže dennímu stacionáři

Na Ořechovce chystají Velikonoční generálku

Festival Duhovka: Jako ryba ve vodě

Fakulta architektury ČVUT přínáší výstavu Osada Baba 1932

Studentská noc zpřístupní unikátní prostory ČVUT

Mezinárodní hokejový turnaj o pohár Prahy 6

Přijď si vyzkoušet fotbal na Duklu mezi holky!

Volejbalová škola chystá cyklus pro děti

Žáci natáčejí vzpomínky pamětníků pochodů smrti

Dědina: radnice přišla představit nové plány, lidé se ale zajímali hlavně o tramvaj

Zastupitelé ukončili nejisté období rozpočtového provizoria

Nové metro ještě nejezdí, už má ale své kritiky

Všichni prvňáčci už vědí, do které školy v září půjdou

Radnice tentokrát podpoří 150 projektů, rozdělí přes dva miliony korun

Práce na Blance si vynutí krátkodobé uzavření Strahovského tunelu

O železnici do Kladna a na letiště zatím není rozhodnuto

Farmářské trhy na Kulaťáku startují už zanedlouho

SNEO se letos zaměří na školy a školky

Politická diskuze

Masopust slavili v Břevnově průvodem masek, bálem i ohňovou show

Zastupitelé ukončili nejisté období rozpočtového provizoria

Vyrovnaný na straně příjmů i výdajů je rozpočet městské části Praha 6 pro rok 2015, ve čtvrtek 26. února jej schválilo většinou 31 hlasu zastupitelstvo. Proti bylo 5 zastupitelů. Skončilo tak období rozpočtového provizoria.

Celkové výdaje rozpočtu pro rok 2015 činí skoro jednu miliardu korun - přesněji 955,6 milionů korun, přičemž příjmy mají činit 678,7 milionů korun, ve stejné výši jsou také běžné výdaje. Rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji ve výši 277 milionů korun, určených na investice, pokryjí zdroje z Fondu rezerv a rozvoje, získané prodejem nemovitostí a úsporami v minulých letech. Návrh rozpočtu zahrnuje dotaci od magistrátu, která je letos vyšší proti loňsku o 12 milionů korun a činí téměř 300 milionů korun.

Opozice sice návrh rozpočtu, vytvořeného koaliční TOP 09, ANO Praha 6, Stranou Zelených, STAN a KDU-ČSL podrobila rozsáhlé kritice, žádný z téměř tří desítek jejich pozměňovacích návrhů ale při hlasování neprošel. „Spousta příspěvků byla subjektivních, emotivních, spousta z nich reprezentovala staré myšlení. Každý ví, že s novými koaličními partnery není možné během tří měsíců v oblasti kapitálových výdajů připravit skutečně kvalitní rozpočet. Finanční plán se rodil velice obtížně, v průběhu roku bude docházet k jeho změnám a bude průběžně aktualizován," uvedl předkladatel návrhu rozpočtu Jaromír Vaculík (TOP 09), radní zodpovědný za ekonomiku. 

Nejvíc peněz jde do školství, nemovitostí a zeleně

Oblastí, kam Městská část Praha 6 hodlá letos investovat jednoznačně nejvíc, je školství. Pro tuto oblast počítá koalicí navržený rozpočet s částkou přesahující 139 milionů korun. Dominantní plánovanou investicí je přitom základní a mateřská škola Kocínka, pro niž je určeno 40 milionů korun. Schválená finanční strategie letos počítá s podporou celkem deseti škol a školských zařízení.

Druhou nejvýznamnější položkou, na niž městská část vyčlenila 99 milionů korun, je správa a údržba nemovitostí - rekonstrukce domů a bytů. Větší část stanovené finanční částky (57,5 milionů korun) půjde na dokončení rekonstrukcí objektů určených k bydlení v lokalitách Nad Kajetánkou, Patočkova a Jílkova, zbytek pak radnice chce proinvestovat při rekonstrukci šesti dalších domů. Na dva miliony přijde plánovaná projektová dokumentace chystané rekonstrukce domu na Dejvické 4.

Třetí nejvýznamnější položkou, s níž letošní rozpočet Prahy 6 počítá, jsou výdaje do infrastruktury, zahrnující úpravy a revitalizace zeleně. Týká se to například parku Hanspaulka – Kotlářka, chystané revitalizace vnitrobloků (Bolívarova) a dalších veřejných ploch. 

Návrhy opozice neuspěly

Nejvíce připomínek vznesla k rozpočtu opozice z řad ODS, která opakovaně navrhovala navýšení výdajů na údržbu veřejných prostranství a zeleně.

„Přijetím návrhu rozpočtu koalice přerušila řadu úspěšných projektů a došlo k prokazatelnému snížení kvality základních služeb pro občany šesté městské části. Omezil se chodníkový program, již se nebude uklízet tolik, na co jsme byli zvyklí, přestanou se likvidovat mikroskládky a podpora kultury seniorů také klesne. Ve významných položkách klesl standard o 35 milionů korun. Zastupitelé koalice hlasovali pro Prahu 6 špinavou a nekulturní,” řekl Jakub Stárek (ODS), opoziční zastupitel.

Naopak rezervovanou pochvalu si koalice vysloužila od opozice z opačné strany politického spektra, od zastupitele Jiřího Dolejše (KSČM). „Návrh není tak diskontinuitní, má základy v minulém období. Hlavní motiv je, aby se od 1. března mohlo fungovat, protože rozpočtové provizorium je omezující,“ řekl Dolejš.

Opoziční ČSSD prostřednictvím René Pekárka kritizovala například omezení počtu sečí trávy z původních dvanácti na osm ročně. „Velkou pozornost je třeba věnovat léčebně dlouhodobě nemocných, výstavbě nové, nebo rekonstrukci stávající," upozornil mimo jiné Pekárek. Opozice na jednání také opakovaně vytkla koalici, že dosud nepředložila své programové prohlášení, z nějž by bylo zřejmé, kam bude vedení radnice městskou část Prahy 6 směřovat.

Koalice nakonec v hlasování jednoznačně uhájila svůj návrh rozpočtu, pro jehož schválení hlasovalo 31 z 43 přítomných zastupitelů. „Po volbách jsme asi pochopili, že občané chtějí, aby se věci dělaly nějak jinak. Dostali jsme návrh rozpočtu od předchozího vedení a rozhodli jsme, že je lepší chvilku počkat a vysvobodit se z rozpočtového provizoria," řekla k práci na rozpočtu zástupkyně starosty Petra Kolínská (SZ). 

Předkladatel rozpočtu Ing. Jaromír Vaculík (TOP 09) připustil, že příprava rozpočtu byla velmi náročná. 

Napjatě očekávaným bodem jednání zastupitelstva Městské části Prahy 6 bylo ve čtvrtek 26. února projednávání návrhu rozpočtu na letošní rok.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz