www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201503.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Dramatické změny MHD se nakonec podařilo odvrátit

Cesta ke zdraví, psychické a sociální pohodě

Charitativní aukce děl mladých výtvarníků pomůže dennímu stacionáři

Na Ořechovce chystají Velikonoční generálku

Festival Duhovka: Jako ryba ve vodě

Fakulta architektury ČVUT přínáší výstavu Osada Baba 1932

Studentská noc zpřístupní unikátní prostory ČVUT

Mezinárodní hokejový turnaj o pohár Prahy 6

Přijď si vyzkoušet fotbal na Duklu mezi holky!

Volejbalová škola chystá cyklus pro děti

Žáci natáčejí vzpomínky pamětníků pochodů smrti

Dědina: radnice přišla představit nové plány, lidé se ale zajímali hlavně o tramvaj

Zastupitelé ukončili nejisté období rozpočtového provizoria

Nové metro ještě nejezdí, už má ale své kritiky

Všichni prvňáčci už vědí, do které školy v září půjdou

Radnice tentokrát podpoří 150 projektů, rozdělí přes dva miliony korun

Práce na Blance si vynutí krátkodobé uzavření Strahovského tunelu

O železnici do Kladna a na letiště zatím není rozhodnuto

Farmářské trhy na Kulaťáku startují už zanedlouho

SNEO se letos zaměří na školy a školky

Politická diskuze

Masopust slavili v Břevnově průvodem masek, bálem i ohňovou show

Dramatické změny MHD se nakonec podařilo odvrátit

Složitá jednání mezi radnicí Městské části Praha 6, magistrátem, ROPIDem, Technickou správou komunikací a Dopravním podnikem Hlavního města Prahy koncem února vyústily v rozhodnutí významně upravit původně plánované změny v MHD.

Mělo k nim dojít v souvislosti s blížícím se otevřením metra do Motola. Původně chystané úpravy MHD by od 6. dubna přinesly významné omezení a změny v systému tramvajových a autobusových linek. To se nelíbilo ani obyvatelům Prahy 6, ani zastupitelům a radním. Podle původního návrhu se mělo změnit 17 ze 24 tramvajových linek, jedna linka měla být zcela zrušena, přibýt měly dvě nové. Úpravy se týkaly také celkem 54 autobusových tras. Radnice Prahy 6 už v lednu vyzvala občany, aby se v anketě sami k navrhovaným změnám v povrchové dopravě vyjádřili. 

Prahu 6 podpořila i primátorka

Už v pondělí 2. února se radní městské části sešli s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Ta při své dvě hodiny trvající návštěvě radnice na Praze 6 připustila, že navrhované úpravy MHD bude nutno revidovat. „Je to opravdu velká výzva, protože všechno se nahrne najednou – tunel Blanka, metro A. Ke změně jízdních řádů v této souvislosti je potřeba přistupovat s náležitou péčí a je potřeba vycházet vstříc občanům, kteří mají právo říct na změny MHD svůj názor a je to poprvé, co se ptáme občanů, co si myslí o těch změnách. To, že ty změny nebudou tak, jak byly nastavené, to je úplně jasné, musí nastat nějaké revize, protože už nyní vidíme, že ta spokojenost není veliká," uvedla primátorka Krnáčová. 

O změnách MHD jednala mimořádně rada

Kvůli změnám v hromadné dopravě se mimořádně sešli v pátek 6. února radní městské části Praha 6. Rada se shodla na tom, že bude požadovat zachování stávající trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a linky autobusu č. 180. Další zásadní připomínky se týkaly osmi autobusových linek.

„Praha 6 žádá radu hlavního města Prahy a ROPID, aby byly k 6. dubnu 2015 zavedeny jen změny bezprostředně související se zprovozněním prodloužené trasy metra A. Konkrétně jde o ukončení autobusových linek u stanic metra Veleslavín a Bořislavka, dále zrušení tramvajové linky č. 2.Zároveň žádáme, aby další změny byly provedeny až po vyhodnocení přepravních průzkumů, zpracování oponentních posudků a věcném vypořádání všech připomínek městské části Praha 6,” shrnul požadavky radnice Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6. „Vyzvali jsme radu hlavního města Prahy a společnost ROPID, aby radikální změny ve vedení MHD odložily," popsala výstup z tohoto jednání Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy. 

ROPID dostal příkaz přepracovat návrh

Necelý týden po mimořádném jednání radních - ve čtvrtek 12. února – bylo oficiáně oznámeno, že ROPID musí navrhované změny MHD přepracovat tak, aby odpovídaly požadavkům Prahy 6 a dalších městských částí. „Vracím tedy návrh ROPIDu k zásadnímu přepracování tak, aby byl v souladu s požadavky městských částí a především ku prospěchu Pražanů... K 6. dubnu proto proběhne pouze úprava těch linek MHD, která je nezbytně nutná, aby byly splněny podmínky související s financováním stavby metra A z evropských dotací a nedocházelo k dublování dopravy v lokalitách kolem nových stanic metra “ oznámil náměstek primátora Petr Dolínek (ČSSD).

„Vítáme, že hlavní město Praha vyslyšelo hlas Prahy 6 a zavedou se pouze nezbytné změny v MHD a ne změny celoplošné, které ROPID původně naplánoval. Budeme nadále trvat na tom, aby změny MHD byly co nejvíce promyšlené a vyhovovaly co nejvíce občanům," řekl starosta Ondřej Kolář. 

Nový plán získal konkrétní podobu

V pondělí 17. února se sešli zástupci Prahy 6 a ROPIDU, aby projednali konkrétní možnosti úprav. O dva dny později - 19. února - vydal ROPID zprávu o nové verzi změn povrchové dopravy, která akceptuje řadu návrhů, s nimiž přišla právě radnice městské části Praha 6.

„Důležité pro občany Prahy 6 je, že radnice uhájila zachování tramvaje č. 18 na Petřiny, beze změny zůstávají zatím také tramvaje č. 20, č. 22. Radnice také prosadila, že na Patočkově ulici zůstala autobusová obsluha tak, jak je dnes. ‎Budeme nadále trvat na tom, aby změny MHD byly co nejvíce promyšlené a vyhovovaly co nejvíce občanům,“ shrnul postoj radnice Ondřej Kolář.

Místostarostka Kolínská označila nově navrženou verzi za přijatelnou. „Navržené změny akceptujeme. Zlepšuje se spojení Ruzyně a Malého Břevnova s metrem. Za ideální ale nepovažujeme ztrátu přímého spojení Petřiny - Nové Butovice,“ dodala.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tak rychle dosáhnout širší dohody mezi ROPIDem a dotčenými městskými částmi na úpravách linek tramvají a autobusů. Díky tomu bude dostatek času na přípravu nových jízdních řádů i na informování cestující veřejnosti,“ uvedl k výsledkům složitých jednání náměstek Petr Dolínek.

Výsledky jednání uvítali všichni

„Proti původnímu návrhu na změny MHD jsme, jako klub zastupitelů ČSSD, vystoupili. Po jednání a díky zásahu náměstka primátorky Petra Dolínka došlo k radikální úpravě navrhovaných změn, které budou minimální. V řadě míst se i zlepší dopravní dostupnost. To jsme také prezentovali 25. února na veřejné debatě v Národní technické knihovně za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka, starosty městské části a představitelů ROPIDu," říká René Pekárek (ČSSD), předseda kontrolního výboru.

„Je dobře, že ROPID ustoupil od své představy dopravní revoluce, vydal se spíše cestou evoluce a začal konečně po mnoha letech komunikovat nejen s radnicí, ale i s občany," ocenil posun v jednání Alan Zubr, místopředseda dopravní komise. 

Změny MHD platné od 7. dubna 2015 ve zkratce

Změny se budou týkat pouze oblastí dotčených prodloužením metra. Kromě zrušené tramvajové linky č. 2 se ostatní linky tramvají nezmění. Dojde k úpravám některých autobusových linek - například zkrácení linek jedoucích po Evropské ulici k novým stanicím metra Nádraží Veleslavín, resp. Bořislavka. Naopak v Patočkově ulici zůstane rozsah autobusové dopravy zachován. Jasné jsou také parametry provozu metra A v novém úseku. Od prvního dne provozu bude sledována a vyhodnocována aktuální poptávka.

ZDROJ: ROPID


Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), zástupci starosty a radní Prahy 6 na společné fotografii s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Jmenovitě muži zleva: M. Polách (ANO Praha 6), R. Mejstřík (ANO Praha 6), O. Kolář (TOP 09), starosta, A. Nechvátal (SZ), M. Hošek (KDU-ČSL) a J. Vaculík (TOP 09). Ženy zleva: M. Hanušová (TOP 09), E. Smutná (TOP 09), A. Krnáčová (ANO), pražská primátorka a P. Kolínská (SZ).

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz