www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Co chceš, aby jiní činili tobě, to čiň ty jim." Tímto poselstvím oslovil kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský a primas český představitele šestkové radnice při své první návštěvě radnice Prahy 6. Přijal pozvání starosty Ondřeje Koláře, aby požehnal občanům, představitelům městské části i úřadu. Pronesl lidská slova o optimismu, zdravém rozumu a smyslu veřejné práce.

„Kéž všemohoucí Bůh dá, abyste si byli vědomi, že přicházíte do této budovy s vědomím, že jste zde pro druhého. Protože tak je člověk uzpůsoben. Ať Bůh dá, aby jednání mezi vámi a ostatními stranami, které sem přicházejí, skončilo tak, že když nemůžete říct ano a nemůžete vyhovět, aby člověk odcházel s vědomím, že jste mu mohli naslouchat, že jste se mu snažili porozumět a pomoci, a že má naději, že je možné některé věci změnit, i když to třeba hned nejde kvůli některým předpisům nebo zákazům. Ale může to jít o něco později. Kéž byste měli to dobré vědomí, že sloužíte dobré věci a všechno to, co proti obecnému dobru a blahu jest, je nezákonné a neplatné,h požehnal úřadu kardinál Dominik Duka.

„Velmi si vážím návštěvy pana kardinála. Jeho slova jsou pro nás zavazující a je na nás, abychom je naplnili. Souhlasím s ním, že na radnici jsme hlavně kvůli lidem a jasně nám naznačil, kudy se máme ubírat v naší práci,g řekl k projevu kardinála starosta Ondřej Kolář.

Vzácnou návštěvu kardinála Dominika Duky na radnici Prahy 6 využil k pozvání všech bývalých představitelů Prahy 6. Společně se tak u přípitku se starostou Kolářem sešli Petr Boček, Pavel Bém, Tomáš Chalupa i Marie Kousalíková. „Těší mě také, že se společně s mými předchůdci v čele radnice Prahy 6 dokážeme sejít a přestože jsou to političtí soupeři, můžeme společně diskutovat. Nebráním se komunikaci s nimi, spíše naopak. Pokud budou přesvědčeni, že něco děláme špatně, budu rád, když mi dají vědět,” řekl Kolář.

Pavel Bém, starosta Prahy 6 z let 1998–2002, svému nástupci přeje, by vládnul s pokorou a dokázal naslouchat lidem. A aby dokázal přijít s nápadem. Zatím nejdéle vládnoucí starosta v Praze 6 Tomáš Chalupa popřál novému starostovi odvahu a silnou vizi, které věří, která není ovlivněna kompromisy, jako spíš vlastním přesvědčením. A odvahu tuto vizi prosazovat .

Dominik Duka nenavštívil Prahu 6 poprvé. V roce 2010 vedla jeho první pracovní cesta po uvedení do úřadu do břevnovského kláštera, kde se v kostele sv. Markéty poklonil ostatkům sv. Vojtěcha uloženým v oltáři a setkal s převorem kláštera i zástupci Prahy 6.

 

U příležitosti návštěvy kardinála Dominika Duky se na radnici sešli starostové Prahy 6 z minulých let. Zleva Pavel Bém (starosta Prahy 6 v letech 1998 až 2002), Marie Kousalíková (starostka Prahy 6 z let 2011 až 2014), Tomáš Chalupa (starosta Prahy 6 z let 2002 až 2011) a Petr Boček (vpravo), starosta Prahy 6 z let 1994 až 1998. Uprostřed Dominik Duka a současný starosta Ondřej Kolář. Chybí první starosta Jiří Hermann (1990–1994), který před dvěma lety zemřel.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz