www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Žít ve svém domově i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo jiné krizové situace.

Seniorům tak umožňuje žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby se jim dostane pomoci.

„Jde o komplexní sociální službu, která má za úkol pomoci ochránit zdraví a životy potřebných občanů, ať už seniorů nebo zdravotně postižených. Městská část pro letošní rok na zajištění této péče vyčlenila 250 tisíc korun," říká radní pro sociální oblast Milena Hanušová. Praha 6 již několik let prostřednictvím sdružení „Život 90" tuto službu seniorům podporuje finančně. Praha 6 uhradí zájemci instalaci zařízení do bytu v ceně 4 tisíce korun. Uživatelé služby platí pouze paušální měsíční poplatek 400 korun měsíčně za dohled a služby.

„Systém zajistí poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý rok je z naší městské části takto připojeno mezi 30 až 40 klienty," dodává radní Hanušová. Klientům je v rámci dohledu poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin.

Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti budou posouzeny Komisí pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).

Jak systém funguje?

  •  Byt klienta musí být vybaven pevnou telefonní linkou nebo klient musí mít mobilní telefon. Jejich prostřednictvím je zajištěno automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, kde je zajištěna nepřetržitá služba.
  •  Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile v jakékoli části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení klienta s operátorem dispečinku.
  •  Prostorové čidlo v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (1 až 15 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází k automatickému hovorovému propojení. Neozve-li se klient dispečinku, zajišťuje dispečink návštěvu v bytě klienta, aby se zjistily důvody a zajistila případná pomoc.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz