www.praha6.cz
email

Požadujeme jasné stanovisko

Jako alibistický označil výsledek rozhodnutí ministerstva životního prostředí o vedení silničního okruhu radní Prahy 6 Jan Winkler. Ministerstvo mělo posoudit a rozhodnout, o tom, která z variant silničního okruhu (SO), zda severní (Ss) či jižní (J - tzv. Suchdolská), je z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí přijatelnější, ale výsledek rozhodnutí opět připouští obě varianty.

„Orgán státní správy jako je ministerstvo, musí v rámci svých stanovisek být jasnější a průkaznější. On je v rámci exekutivy tím nejvyšším státním orgánem, který má říct jasně, která z variant EIA je prokazatelně výhodnější pro životní prostředí,“ říká Winkler.Nesouhlasné stanovisko se závěry ministerstva vyjadřuje i vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek v důvodové zprávě, jež má být předložena radě m. č. Praha 6. V ní mimo jiné poukazuje na nereálnost vedení varianty Ss v posuzované trase. Ta totiž prochází mimo jiné i oblastí Řeže, kde je ochranné pásmo Ústavu jaderného výzkumu.

Městská část Praha 6 spolu s některými dalšími městskými částmi a většinou středočeských obcí se již prakticky rok snaží prosadit jižní variantu silničního okruhu, především proto, že by ulehčila dopravní situaci v Praze, která se rok od roku zhoršuje. Varianta Ss, která vede dále od města, tento předpoklad nesplňuje a navíc není zahrnuta v územním plánu. Její výstavba by tedy nutně musela začít o několik let později než výstavba již dokumentačně připravené varianty J.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz