www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Devíti stům seniorům i postiženým lidem z Prahy 6 pravidelně pomáhá Pečovatelská služba k tomu, aby si dokázali zachovat kvalitu života i v seniorském věku nebo nepříznivé životní situaci. Zájem o nejrůznější služby pravidelně narůstá.

Pečovatelská služba je největším poskytovatelem služeb v Praze 6. Nabízí například pomoc v domácnosti, rozvoz obědů, praní prádla a další. Terénní pečovatelky nakoupí, obstarají nejrůznější pochůzky, pomohou v domácnosti, s obědem i s ranní hygienou, uklidí, nakoupí, doprovodí k lékaři atp. Lidem se sníženou soběstačností tak pečovatelská služba pomáhá v maximální míře zachovat jejich dosavadní způsob života a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. Pečovatelská služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů, pečovatelé se snaží respektovat jejich přání. Nabídkou svých služeb chce co nejlépe reagovat na potřeby obyvatel městské části Praha 6.

Pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována občanům s trvalým bydlištěm na MČ Praha 6 v pracovních dnech v době od 7 do 19 hod.

Pečovatelská služba provádí pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele odborná a bezpečná. 

Prováděné úkony:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko)

2. pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty)

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup týdenní, ošacení, vybavení domácnosti, praní a žehlení prádla)

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dětí do školy, doprovod k lékaři atp.) 

Kontakt

Zájemci o poskytování pečovatelské služby mohou kontaktovat Pečovatelskou službu osobně na adrese: Břevnovská 4, 169 00 Praha 6 – Břevnov, telefonicky na čísle: 220 513 315, 220 513 521, 220 513 2 nebo na pecovatelska.sluzbap6@tiscali.cz. Na zá-kladě žádosti o poskytování pečovatelské služby bude s klientem uzavřena smlouva o poskytování vybrané služby. Kompletní informace též na www.pecovatelskasluzbap6.com.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz