www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Obyvatelé Vokovic se seznámili se záměry na revitalizaci parteru mezi věžovými domy při Vokovické ulici. Praha 6 zde zvažuje přestavbu mateřské školy na větší, úpravy zeleně ve vnitrobloku a nabídla i možnost výstavby garáží pro rezidenty. Názory veřejnosti na využití území se různí.

Vedení radnice přizvalo občany, aby se vyjádřili k navrhovaným změnám, které by měly prostor mezi domy řešit komplexně a s ohledem na potřeby zejména místních. Záměrem je postavit novou budovu školky s kapacitou o jednu třídu větší, tak aby vyhověla poptávce rodičů a zároveň odpovídala kapacitě pozemku. Současná budova školky byla postavena v roce 1936 jako ubytovna, a jako školka funguje od roku 1972. Dosluhující budovu má nahradit nová čtyřtřídní školka, kterou radnice představila ve dvou variantách (obr. 1 a 2). „Moderní kapacitní školku v této lokalitě potřebujeme, protože zájem rodičů o umístění dětí právě sem je velký,“ uvedl radní pro školství Jan Lacina (STAN).

Po dobu výstavby by provoz v omezené podobě mohla nahradit dvoutřídní školka, která by vznikla místo ruiny bývalých jeslí v témže vnitrobloku. Tuto „provizorní školku“ navrhuje radnice po přestěhování dětí do nové školky nabídnout lidem k užívání jako komunitní centrum pro setkávání rodičů s dětmi i seniorů. „Tento podle nás logický krok umožní nepřerušení provozu školky a v budoucnu nabídne možnost komunitního života, který bychom obecně rádi podporovali. Jsme přesvědčeni, že toto místo je velmi příhodné,“ řekl Martin Polách (ANO Praha 6), místostarosta odpovědný za veřejný prostor. Řada „maminek“ přítomných na setkání by takové místo setkávání uvítala. „Rodiče se neustále dotazují na možnosti koncertů nebo besed. Školka by také připravovala programy pro seniory,“ potvrdila zájem rodičů o komunitní centrum ředitelka školky Zuzana Soukopová. Obavy ale návrh vzbudil mezi obyvateli sousedních domů. Strach mají nejen z nových staveb, ale i z toho, jak by měl být zajištěn provoz komunitního centra. „Radnice evidentně nemá jasnou představu o využití a zajištění provozu této budovy. Její potřeba je dle mého uměle vyvolaná a až teď se hledají důvody její existence,“ myslí si Kristýna Žejglicová, která žije v jednom ze sousedních domů. Martin Prajer, zastupující obyvatele jednoho z věžáků uvedl, že výstavba je možná za předpokladu dodržení všech zákonných a technických norem a příslušných vyhlášek. Lidé se navíc obávají, že by se z komunitního centra mohla stát restaurace nebo bar, proto by podle nich neměla být možnost pronajmout jej ke komerčním účelům. „Využití objektu nesmí mít vliv na zvýšení dopravní zátěže ulice Vokovická a přilehlých ulic,“ dodal Prajer.

Radnice navrhla v rámci komplexního řešení vnitrobloku stavbu garáží pro rezidenty. To se ovšem setkalo s obecným nesouhlasem asi stovky přítomných. Přestože je zjevné, že se zprovozněním metra se z rezidentního parkování v blízkosti stanice Nádraží Veleslavín stane problém. „Parkovací dům a parkovací záliv u ulice K Červenému vrchu jsou nabídkou vedení městské části místním obyvatelům, kteří je mohou a nemusí přijmout,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ), radní odpovědný za životní prostředí Prahy 6. „Pro další diskuzi o možné výstavbě garáží v dohledné době zřídíme datovou schránku, do které budeme ukládat příklady možného architektonického i provozně-technického řešení garáží v daném prostoru,“ doplnila Eva Smutná (TOP 09), zástupkyně starosty Praha 6 zodpovědná za územní rozvoj a plánování.

Radní během setkání přislíbili, že v nejbližší době uspořádají anketu mezi místními a společně se bude o budoucnosti školky a tohoto prostoru dále diskutovat tak, aby se našlo co možná nejlepší řešení.

Místo ruiny po bývalých jeslích radnice nabízí postavit dočasnou školku, která by mohla v budoucnu fungovat jako prostor pro setkávání místních lidí.

Návrh řešení lokality vnitrobloku mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. Skica ing. arch. L. Paty. Varianta nové školky nazvaná Čočka.

Návrh řešení lokality vnitrobloku mezi ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. Skica ing. arch. L. Paty. Varianta nové školky nazvaná Domov.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz