www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Seznamte se s návrhem rozpočtu

S návrhem rozpočtu Prahy 6 pro rok 2015 se může veřejnost seznámit od 9. února. Od tohoto dne bude k dispozici na webu Prahy 6 a na úřední desce až do projednání zastupitelstvem 26. února.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20. 2., nejlépe na email podatelna@praha6.cz, nebo ústně během projednávání zastupitelstvem 26. 2. Krátce před zveřejněním bude rozpočet projednávat a schvalovat rada na svém výjezdním zasedání.

Rozpočet je předkládán jako zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty zapojením prostředků, které byly vytvořeny v minulých letech. Příjmy jsou navrhovány v celkové výši 678 milionů 655 tisíc korun.

Významnou součástí příjmů městské části tvoří dotace z rozpočtu hlavního města. V roce 2015 by měla Praha 6, dle posledních návrhů z hl. m. Prahy, obdržet dotaci ve výši bezmála 300 milionů korun, což oproti minulému roku představuje navýšení o 12 milionů.

Běžné výdaje jsou navrhovány ve stejné výši jako příjmy. Z kapitálových výdajů ve výši 277 milionů korun směřuje polovina plánovaných výdajů do oblasti školství. Do oblasti bytového hospodářství, tedy převážně na opravy obecních domů, jde celých 36 % výdajů z rozpočtu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz