www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Nové představenstvo akciové společnosti SNEO, jejímž jediným akcionářem a vlastníkem je městská část Praha 6, zahájilo reorganizaci společnosti i plánování dalších projektů.

Začala hloubková kontrola činnosti a hospodaření a vedení provedlo zásadní personální změny. Ve společnosti skončili tři ze čtyř ředitelů včetně generálního. Postup schválila rada městské části. „Není možné, aby si SNEO na činnosti, které má ve své náplni, najímalo externí firmy a platilo dalším subjektům. Není ani možné, aby vedení společnosti předem plánovalo, jak budou probíhat veřejná výběrová řízení. Nové vedení má společnost resuscitovat, nastavit odpovídající vztahy s obcí, naplánovat a začít zásadní projekty a důsledně vykonávat správu svěřených nemovitostí,“ vysvětluje starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

O změnách hovoříme s předsedou představenstva SNEO a.s. Tomášem Jílkem.

Nové představenstvo společnosti SNEO připravuje řadu změn. Čeho se týkají?

Od prosince pracovalo nové představenstvo na zmapování situace ve SNEO. Bohužel jsme nepřevzali společnost v dobrém stavu, byť podle ekonomiky by se mohlo zdát, že bylo vše v pořádku. Špatná pověst, nekomunikující vedení, chybějící IT systémy, neefektivita v organizaci, nejasnosti okolo některých zakázek. Z uvedených důvodů jsme se proto rozloučili s většinou bývalého vedení. Tento krok odstartoval plánovanou reorganizaci, kdy se budeme snažit vrátit SNEO původnímu účelu, pro který bylo založeno a v neposlední řadě ho i symbolicky “vrátit akcionáři” tedy radě městské části. Máme totiž indicie, že řada minulých rozhodnutí se odehrála bez plného vědomí akcionáře.

Lidé se zajímají o plánovanou výstavbu bytového areálu Na Dračkách. Projekt byl v minulosti pozastaven. Jaké jsou současné plány?

Upřesním, že byl pozastaven prodej celého projektu. Jsme toho názoru, že není výhodné prodat projekt, jak o to bylo usilováno. Další nakládání s projektem je předmětem vnitřní analýzy, dílčí činnosti stále běží. Kloníme se k modelu, kdy by městská část prostřednictvím SNEO projekt realizovala sama nebo přenechala úplatně tzv. právo stavby. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na radě a zastupitelstvu. Úkolem SNEO bude připravit kvalitní a hlavně poctivé podklady k rozhodnutí. Rozhodně nepůjde o nějaké překotné jednání, jak tomu bylo v případě navrhovaného prodeje.

Dojde k posunu u stále odkládané rekonstrukce obecního domu Dejvická 4?

Každá rekonstrukce by měla být podřízena budoucímu využití. Na rekonstrukci Dejvické 4 probíhá řízení pro získání územního rozhodnutí. Po jeho dokončení se vrátíme k diskusi s vlastníkem, tedy městskou částí, o případných změnách ve využití objektu, např. o doplnění služeb pro veřejnost, poměru bytové a nebytové části. Ty by pak byly promítnuty do dalšího stupně řízení (stavební povolení) nebo do řízení změnového. Odbor správy majetku inicioval přísné posouzení stavby z hlediska účelnosti vynaložených prostředků, což v minulosti nebývalo pravidlem.

Radnice slibovala efektivnější hospodaření společnosti. Pracujete i na tom?

Je to i pro nás hlavní téma, které se prolíná všemi našimi kroky. Druhým členem představenstva je pan Ing. Petr Macháček, který přišel s mnohaletou zkušeností finančního ředitele nadnárodní korporace. Velmi tvrdě a přitom korektně podrobuje zkoumání ekonomiku všech činností společnosti. Faktem je, že hospodářský výsledek byl v minulosti vytvářen spíše uměle než aby vypovídal o tom, jak efektivně SNEO funguje. Bohužel je to dáno i principem toho, jak je placeno svým hlavním zákazníkem, tedy městskou částí. Nové představenstvo zahájilo diskuzi o revizi a případnou změnu sytému tak, aby bylo patrné, zda jsme dobří hospodáři a pro našeho akcionáře, který reprezentuje občany Prahy 6, přínosem. A pro to uděláme maximum. 

SNEO, a. s. byla založena jediným zakladatelem, městskou částí Praha 6, v r. 2003. Městská část Praha 6 je jediným akcionářem společnosti. Společnost je založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 249 011 400 korun. Cílem založení společnosti bylo spravovat majetek městské části a realizovat privatizaci bytových jednotek a nebytových jednotek. Společnost se zabývá také technicko-investiční činností, přípravou zadávání veřejných zakázek a správou nemovitostí. Předsedou představenstva je Tomáš Jílek, místopředsedou představenstva je Ing. Petr Macháček. www.sneo.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz