www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Prodloužené metro změní jízdní řády, většina tramvají i autobusů pojede jinak

Místo pro setkávání ve Vokovicích? Matky jsou pro, lidé z okolních domů o něj nestojí.

Architekt Líman v NTK

Lidovky i jazz pro nejmenší

Práce z Atelieru Kaštan v kavárně na Petřinách

Pravidelným cvičením nejen ke zdraví

Vyšetření ledvin zdarma

Pečovatelská služba Prahy 6, pomáhá seniorům a zdravotně handicapovaným

Systém tísňové péče umožňuje žít seniorům doma bez obav

Břevnovský průvod masek

Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Registrace na Run Tour jsou spuštěny

Běhejte společně pro radost Běžecká škola Prahy 6

Simona Babčáková: hroutím se pravidelně, ale nevadí mi to

Mazda se rozjela do rybníka

Letišti vloni přibyli cestující

Připravují se rekonstrukce tramvajových tratí

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

O zápisech do školek S místostarostou Janem Lacinou

Budovu The Blox obsadí Amazon

Režisér František Vláčil má v Bubenči pamětní desku

Vrátíme Sneo původnímu účelu, říká nové představenstvo

Seznamte se s návrhem rozpočtu

Pozemky kolem Džbánu by mohly patřit městu

Politická diskuze

Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

V mrazírnách v Sedlci shořely kanceláře

Podezřelý kufřík nebyl nebezpečný

Tragická nehoda na Evropské

Kardinál Duka požehnal lidem i radnici

Místa ve školkách by dětem z Prahy 6 měla stačit

Zhruba devět set dětí mohou od září přijmout mateřské školy v Praze 6 na místa, která se uvolní odchodem předškoláků do škol. Přihlášky lze podávat do libovolně vybraných školek. O přijetí či nepřijetí rozhoduje bodové hodnocení podle jednotných kritérií, která stanovily ředitelky školek. Přihlášky se přijímají na konci února.

„Počet podávaných žádostí o přijetí není limitován. Podání několika přihlášek rozhodně zvyšuje pravděpodobnost přijetí do některé ze školek,g říká vedoucí odboru školství Prahy 6 Lenka Stehnová.

Nemusí to však být vždy ta, kterou rodiče preferují. Počet volných míst ve školkách rodiče zjistí na webových stránkách jednotlivých školek. Čísla se však ještě mohou měnit v souvislosti s odklady školní docházky. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí dítěte je adresa bydliště. Největší šanci na přijetí proto mají děti, které mají dlouhodobě trvalý pobyt v Praze 6. „Kritéria jsou nastavena tak, že upřednostňují děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 6 před dětmi přihlášenými po 1. lednu 2014,“ upozorňuje Stehnová.

Trvalý pobyt prokazuje rodič dítěte předložením platného průkazu totožnosti společně s rodným litem dítěte při podávání žádosti. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s místem trvalého pobytu rodičů, předloží rodič potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Dalším faktorem pro rozhodnutí o přijetí je věk dítěte. Ze zákona mají přednost předškolní děti, které je školka povinna přijmout. Tříleté děti splňující kritéria trvalého pobytu by měly být přijímány v pořadí podle věku. Bude-li o některou mateřskou školu enormně velký zájem, lze očekávat, že by mezi nepřijatými dětmi byly zejména ty nejmladší.

Kritéria pro přijetí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Podrobné informace o mateřských školách jsou na webu www.jakdoskolky.cz

Praha 6 pracuje na rozšíření kapacit školek. V lednu nastoupily děti do nově postavené budovy při MŠ Čínská.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz