www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Babybox v budově radnice poprvé v provozu: v prosinci zachránil dva novorozence

Park L. Cárdenase: jen nutné úpravy

Politická diskuze

Takový byl rok 2014 v Praze 6...

Srdce pro Václava Havla

Vánoční ohlédnutí

Čtenářská soutěž na Hanspaulce

Duhový strom se líbil nejvíce

ČVUT otevřelo informační centrum v solárním domě

V České škole T. G. Masaryka v Chicagu měří čas orloj

Ořechovka od ledna nehraje

AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Anti.kvariát vystavuje portréty výtvarníků

Babčáková v DD exceluje jako autistka, soubor posílila Kubařová

Obrazy z ložnice střídají Švábení

Pouliční knihovna přispěla k titulu město literatury pro Prahu

Zemědělci z Roncegno Terme se opět představili na adventních trzích

Večerníčkové postavičky ve Skleňáku

Nedobytné dluhy odpuštěny

Nedobytné dluhy odpuštěny

Opozice odešla z jednání zastupitelů, koalice prý odmítá diskuzi

Nová dozorčí rada SNEO chce společnost rekonstruovat

Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Výbory zastupitelstva obsazeny

Jídlo potřebným: radnice organizuje sbírku potravin

Informační centrum k metru bude nyní na Hradčanské

Slovo starosty Ondřeje Koláře

Nadační fond „N“ zachraňuje nedonošené děti

Děti z babyboxu měly štěstí, už je chovají náhradní mámy

Kolem polikliniky Na Dlouhém lánu do centra neprojedete

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Prvňáčci půjdou k zápisu

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

Nejprve školka, později centrum pro všechny

Praha 6 nesouhlasí se stavbou obchodního centra u stadionu Sparty

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Vánoční štědrost pomohla potřebným

Politická diskuze

Otevřená radnice očima zastupitelů Prahy 6

Mgr. Ondřej Kolář (TOP 09)

starosta

Na jednání zastupitelstva byla koalice kritizována, za to, že se schovává před občany, je nekomunikativní. Proč tedy drnčí v mém sekretariátu telefony a lidé si stěžují, že se s nimi nikdy nikdo o ničem nebavil? „To jsou notoričtí stěžovatelé a potížisté,“ řekl mi kolega zastupitel. Otevřenost radnice se nedá zvážit, vypočítat, nelze ji měřit průhledností skla. Jde o princip fungování veřejné správy. TOP 09 se zavázala k otevřenosti mj. vytvořením poradního orgánu starosty složeného z nestranických a nevolených odborníků a zástupců obč. sdružení. Zlatým klíčem k otevřenosti radnice je v prvé řadě komunikativnost a vstřícnost politiků. Otevřenost pro nás znamená projednávání záměrů radnice s občany v patřičném předstihu, diskuze o problémech, zájem o jejich názory. Ruku v ruce s tím jdou transparentní účty, zveřejňované smlouvy a záměry, veřejná slyšení, diskuse, mobilní aplikace zkrátka vše, co se od poctivého moderního úřadu očekává.

Mgr. Petra Kolínská (SZ)

zástupkyně starosty

Vážení občané, 15. ledna se bude konat veřejné projednání návrhu na prodloužení tramvajové tratě na Dědinu. Ve stejném měsíci proběhne sběr připomínek k plánované přestavbě školky ve Vokovicích. Následovat bude setkání k plánům na přeměnu skladového areálu v Ruzyni na novou obytnou čtvrť a diskuse o revitalizaci Heyrovského náměstí. Velmi stojíme o to, abyste spolurozhodovali o dění v Praze 6. Stojíme o to, abyste se zapojili do života městské části. Chceme, abyste věděli včas o projektech, které mění tvář Prahy 6, a mohli ovlivnit jejich podobu. Chceme slyšet připomínky a náměty, vysvětlovat naše stanoviska. Víme, že nelze všem požadavkům vyhovět, ale každou připomínku lze férově vypořádat. Zasadíme se o to, aby informace z radnice byly včasné, přehledné a snadno dostupné. Bude vás bavit nás kontrolovat. Na setkávání a společné plánování se těší zastupitelé Strany zelených.

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

uvolněný zastupitel

Účast na rozhodování v rámci mandátu pokládám za službu veřejnosti. Proto se domnívám, že je samozřejmé komunikovat s občany co nejlépe. Současná koalice vyjádřila vůli posunout otevřenost jednání, rozhodování a informování občanů. Zásadní rozhodnutí by se měla řešit až po veřejné diskuzi s dotčenými občany a iniciativami. Včasným a plnohodnotným informováním, a to i vzájemným, se předejde problémům. Radnice musí umět naslouchat podnětům ze strany občanů nebo iniciativ. K tomu, aby se sliby mohly uskutečnit, je také potřeba pozitivní nastavení, schopnost sebereflexe a vědomí toho, že práce pro veřejnost má smysl. Věřím, že velká většina vámi zvolených zástupců se řídí těmito pohnutkami. Součástí otevřenosti má být rozumné a účelné nakládání s majetkem a rozpočtem tak, aby se nevytvářely dluhy pro budoucí generace, ale aby se prostředky využily pro zlepšení kvality života v Praze 6.

Ing. René Pekárek (ČSSD)

předseda kontrolního výboru

Otevřená radnice a zpřístupnění informací občanům, kteří se o chod MČ zajímají je dlouhodobou strategií ČSSD. Proto byly již v minulém období volně zpřístupněny nejen informace (např. smlouvy, výběrová řízení či přenos jednání zastupitelstva MČ) ale i umožněno přímo přes webové stránky pokládat dotazy, náměty a připomínky. Je tedy určitě na co navazovat ale i dále zlepšovat. Zároveň nejen pokračovat v tradici setkání s občany ale ještě více rozšířit možnosti diskuze napříč politickým spektrem nad aktuálními problémy života MČ (tedy nejen při akcích jako je Praha 6 mění tvář) ale přímo v terénu. A to ať už jde např. o tramvaj na Dědinu, parkovací zóny, rekonstrukce parků či dostavbu Vítězného nám. Ať se nám návrhy osobně líbí či nelíbí, vždy je možné překročit emoce a najít společně nejvhodnější řešení, respektovat názor většiny. To je jednoduchá pravda, kterou je potřeba si nejen připomenout, ale stále realizovat.

Ing. arch. Martin Polách (ANO)

předseda ANO Praha 6

Téměř 5 let má Praha 6 zrekonstruovanou radnici umožňující komfortnější a rychlejší komunikaci s občany. Je otevřena 44 hodin týdně, což patří k nejvstřícnějším přístupům v rámci celé Prahy. Máme 5 informačních kanceláří, nový web i radniční noviny. Dobrý začátek, ale princip otevřené radnice je v něčem jiném. Informovanost a komunikace s občany nejsou na Praze 6 běžnou praxí. Problémem je také neúplné zveřejňování smluv, transparentnost výběrových řízení a veřejných zakázek. Vědí občané, kolik stojí ples Prahy 6, provoz radnice nebo údržba parku? Jsou schopni podívat se na aktuální smlouvy ohledně majetku Prahy 6? Nejsou, a to je špatně. Chceme vše odkrýt a jinak nastavit procesy na radnici, abychom umožnili maximální transparentnost. Žádná tajná hlasování rady a zastupitelů, občan musí vědět, jak se jím volený zástupce chová, jak hlasuje, pro co a proč. To on se zodpovídá voličům.

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (STAN)

předseda komise pro otevřenou radnici a informační technologie

Otevřená radnice je především věcí osobního postoje funkcionářů a úředníků, kteří se nebojí „hrát s otevřenými kartami“. Ve vztahu k veřejnosti nebo opozici nechtějí skrývat své informace a úmysly proto, aby získali výhodu či převahu. Rozšíříme a zlepšíme zveřejňování smluv, veřejných zakázek, objednávek, rozpočtu či hlasování zastupitelů. Nabídneme je jako otevřená, zpracovatelná data. Zavedeme názorný rozklikávací rozpočet či přehled projektů a realizací, připravovaný již od roku 2008. Časopis Šestku i web posuneme k vyšší objektivitě a čtivosti. Zavedeme standardní metody zapojení veřejnosti do důležitých rozhodnutí, vtáhneme spolky do činnosti komisí a vytvoříme pro ně prostor pro prezentaci záměrů. Zkvalitníme také poskytování informací jak na žádosti, tak na webu. Na zájem veřejnosti o informace o platech a odměnách na radnici odpovíme aktivním zveřejněním pásmových údajů.

PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D. (ODS)

zastupitel

Otevřenost radnice byla vždy prioritou ODS. Vybudovali jsme úřad vstřícný a otevřený. Vaše záležitosti vyřídíte na moderní radnici rychle a bez nadbytečné byrokracie. Většinu agendy vyřídíte elektronicky, pokud musíte na úřad, můžete se objednat přes internet nebo využít rozšířené úřední hodiny. Nové vedení radnice si otevřenou komunikaci s občany, ale i vůči opozici, zvolilo jako jeden z hlavních cílů. Svá slova nejen že nenaplňuje, nýbrž dělá přesný opak. Až dosud bylo do každé kanceláře na radnici vidět, včetně pracoven politiků. Dnes uvidíte okna kanceláří zalepená neprůhlednými fóliemi. V nově ustanovených výborech a komisích má opozice minimální zastoupení, kontrolní funkci nad společností SNEO ztratila úplně, stejně jako ve školských radách. Místa si rozdělila nová koalice. ODS jako nejsilnější opoziční strana, která získala třetí největší počet hlasů ve volbách, nemůže řádně plnit svojí opoziční roli. To není dobrý začátek.

PhDr. Helena Briardová (KSČM)

zastupitelka

Otevřenost se nedá měřit délkou provozní doby ani proskleností kanceláří, aby se vidělo, co kdo dělá. Je v umění naslouchat a včas srozumitelně informovat o záměrech. Radnice by měla mít otevřené oči a uši směrem k občanům. Radní a ostatní zaměstnanci, by měli vyslechnout přání a stížnosti občanů a sami hledat, co v městské části zlepšit, aby se tam všem dobře žilo. Sami hledat investora pro svůj projekt, a ne vymýšlet argumenty proč realizovat pro občany nepotřebný projekt, vnucovaný developerem. Jakýkoli záměr by měla radnice nejprve zveřejnit, vysvětlit jeho výhodnost nebo nutnost, zjistit reakci obyvatel a při konečném rozhodnutí respektovat názor většiny. Není to snadné a rychlé, ale je to způsob, jak předejít zbytečným protestům a zklamáním.

Radniční noviny by měly informovat o průběhu diskuse, publikovat hlasy pro i proti, aby si každý mohl udělat svůj názor.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz