www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Babybox v budově radnice poprvé v provozu: v prosinci zachránil dva novorozence

Park L. Cárdenase: jen nutné úpravy

Politická diskuze

Takový byl rok 2014 v Praze 6...

Srdce pro Václava Havla

Vánoční ohlédnutí

Čtenářská soutěž na Hanspaulce

Duhový strom se líbil nejvíce

ČVUT otevřelo informační centrum v solárním domě

V České škole T. G. Masaryka v Chicagu měří čas orloj

Ořechovka od ledna nehraje

AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Anti.kvariát vystavuje portréty výtvarníků

Babčáková v DD exceluje jako autistka, soubor posílila Kubařová

Obrazy z ložnice střídají Švábení

Pouliční knihovna přispěla k titulu město literatury pro Prahu

Zemědělci z Roncegno Terme se opět představili na adventních trzích

Večerníčkové postavičky ve Skleňáku

Nedobytné dluhy odpuštěny

Nedobytné dluhy odpuštěny

Opozice odešla z jednání zastupitelů, koalice prý odmítá diskuzi

Nová dozorčí rada SNEO chce společnost rekonstruovat

Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Výbory zastupitelstva obsazeny

Jídlo potřebným: radnice organizuje sbírku potravin

Informační centrum k metru bude nyní na Hradčanské

Slovo starosty Ondřeje Koláře

Nadační fond „N“ zachraňuje nedonošené děti

Děti z babyboxu měly štěstí, už je chovají náhradní mámy

Kolem polikliniky Na Dlouhém lánu do centra neprojedete

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Prvňáčci půjdou k zápisu

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

Nejprve školka, později centrum pro všechny

Praha 6 nesouhlasí se stavbou obchodního centra u stadionu Sparty

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Vánoční štědrost pomohla potřebným

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Pozemek podél Evropské ulice, který již mnoho let čeká na svoji zástavbu, se stal poslední rok velkým problémem pro řadu občanů Prahy 6. 

Stávající majitel KKCG Real Estate, předvedl veřejnosti svoji představu o budoucí zástavbě. Novým záměrem Centra Bořislavka s krystalickými objekty, chce majitel nahradit stávající projekt, na který byla v roce 2007 vydána úprava územního plánu, která zásadně změnila využitelnost pozemku a umožnila jeho vysokou zastavěnost. Tento druh urbanismu, který upřednostňuje formou úprav územního plánu zájmy majitelů pozemků pro podnikatelské záměry, bývá velkým problémem pro obyvatele, kteří v území žijí.

V čem je u předloženého projektu Bořislavka problém: Provedená úprava územního plánu z roku 2007, byla schválena na základě projektu Architektů A.D.N.S., a určila kromě 36 731 m2 administrativních a obchodních ploch i výšku zástavby. Do Evropské i Kladenské ulice měly stavby 6 nadzemních podlaží. Podle nastavených pravidel se následné územní rozhodnutí vydává v naprostém souladu s projektem zpracovaným pro předmětnou úpravu územního plánu. Při změně projektu by se úprava stala neplatnou. Časem odbor územního plánu hl. m. Prahy vymyslel „podvod – výjimku“ a začal zcela hrubě používat slovo „modifikace“, pod které skrýval požadované změny projektů. Začalo docházet ke zneužívání schválených úprav územního plánu pro prosazení nátlakových projektů, které zásadně měnily původní představy o budoucí zástavbě, a tak při dodržení počtu podlažních ploch mohla stavba libovolně měnit svoji hmotu. Rovněž dnes předložený projekt pro Office & shopping centrum Bořislavka zcela změnil svoji podobu a kromě 41 147 m2 administrativních a obchodních ploch i výšku zástavby. Předešlé vedení na radnici Prahy 6 dalo ke všem změnám souhlas a v roce 2014 ho ještě podpořilo uzavřením smlouvy o spolupráci s investorem v souvislosti s výstavbou a úprav jejího okolí.

Dnes se mám vyjádřit k nastalé situaci. O tom, že pozemek má být zastavěn, není sporu, ale dostáváme se do vážné konfrontace jak? Dle schváleného projektu k úpravě, nebo dle projektu schváleného na základě nedostatečně projednané modifikace. Dalším problémem je soulad současného záměru s územním plánem a jeho využití pouze pro administrativní a obchodní plochy, kde jsou plochy pro bydlení? Žadatel nepředložil dálkové pohledy v 3D Modelu, které prokáží vhodnost umístění předloženého záměru v ulici Evropské, či v panoramatu protilehlých svahů. Jak je možné, že na tak kapacitní projekt nebyla požadována velká EIA?

V předložené podobě považuji záměr za sebestředný solitér, který postrádá urbanistickou i kapacitní vyváženost k navazujícímu území a jednoznačně upřednostňuje vlastní prospěch. Jeho dosavadní způsob projednávání považuji s ohledem na danou lokalitu za nedostatečný. Je to jen další z příkladů jak preferovat zájmy investora před zájmy obyvatel Prahy 6.

A závěrem – u tak významného investora a projektu bych považovala za vhodné přizvat městskou část již k vyhodnocení mezinárodního architektonického workshopu, na kterém byly předvedeny návrhy pro danou lokalitu výrazně vhodnější.

Ing. arch. Eva Smutná

Zástupkyně starosty odpovědná za územní rozvoj Prahy 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz