www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Babybox v budově radnice poprvé v provozu: v prosinci zachránil dva novorozence

Park L. Cárdenase: jen nutné úpravy

Politická diskuze

Takový byl rok 2014 v Praze 6...

Srdce pro Václava Havla

Vánoční ohlédnutí

Čtenářská soutěž na Hanspaulce

Duhový strom se líbil nejvíce

ČVUT otevřelo informační centrum v solárním domě

V České škole T. G. Masaryka v Chicagu měří čas orloj

Ořechovka od ledna nehraje

AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Anti.kvariát vystavuje portréty výtvarníků

Babčáková v DD exceluje jako autistka, soubor posílila Kubařová

Obrazy z ložnice střídají Švábení

Pouliční knihovna přispěla k titulu město literatury pro Prahu

Zemědělci z Roncegno Terme se opět představili na adventních trzích

Večerníčkové postavičky ve Skleňáku

Nedobytné dluhy odpuštěny

Nedobytné dluhy odpuštěny

Opozice odešla z jednání zastupitelů, koalice prý odmítá diskuzi

Nová dozorčí rada SNEO chce společnost rekonstruovat

Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Výbory zastupitelstva obsazeny

Jídlo potřebným: radnice organizuje sbírku potravin

Informační centrum k metru bude nyní na Hradčanské

Slovo starosty Ondřeje Koláře

Nadační fond „N“ zachraňuje nedonošené děti

Děti z babyboxu měly štěstí, už je chovají náhradní mámy

Kolem polikliniky Na Dlouhém lánu do centra neprojedete

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Prvňáčci půjdou k zápisu

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

Nejprve školka, později centrum pro všechny

Praha 6 nesouhlasí se stavbou obchodního centra u stadionu Sparty

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Vánoční štědrost pomohla potřebným

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Vyjádřete se i Vy v rámci veřejného projednávání

Projekt prodloužení tramvaje na Dědinu prochází posuzováním jeho vlivu na životní prostředí. V rámci veřejného projednávání posudku se lidé mohou vyjádřit k projektu přímo. Schůzku organizuje magistrát. Koná se 15. ledna v místní základní škole.

„Pokud budou požadavky občanů odůvodněné, zapracujeme je do podmínek,“ říká Jana Cibulková, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí z pražského magistrátu. Posudek, jehož stanoviska budou podkladem pro stavební úřad a další fáze projektu, se vyjadřuje k úbytku parkovacích míst i rizikům tranzitní dopravy v případě zřízení nové křižovatky. 

Radnice křižovatku nechce

Rada městské části Prahy 6 prodloužení tramvajové trasy podporuje s tím, že nesmí dojít ke zvýšení dopravní zátěže v lokalitě. Proto nesouhlasí se vznikem nové křižovatky, o které se v souvislosti s vedením tramvaje uvažuje. „Podporujeme tramvaj, ale nechceme křižovatku, která by přivedla tranzitní dopravu do míst, kde dnes není," řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy.

Praha 6 také požaduje, aby především pražský magistrát inicioval řešení, jak se vyrovnat s úbytkem zhruba 120 parkovacích míst. „Usilujeme o doplnění legálních parkovacích míst, která výstavbou tramvaje zaniknou,“ dodává Kolínská. 

Vlastinou v obou směrech

Výstavbu kapacitních garáží jako podmínku stavby prosazuje Praha 6 dlouhodobě, v otázce křižovatky jde o zásadní změnu postoje oproti vyjádřením přešlého vedení radnice. To prosazovalo variantu, která měla vést individuální dopravu ve Vlastině ulici pouze ve směru z centra. Dopravu do centra pak měla řešit nově vzniklá zjednodušená křižovatka U Silnice x Evropská. Mezi lidmi to vyvolávalo obavy, že by se řidiči záměrně vyhýbali Evropské a jezdili místní zástavbou. Současná rada se domnívá, že obousměrný provoz v ulici Vlastina má být zachován. Tato varianta však ohrožuje stromořadí v ulici Vlastina. „Stromy lze přesadit nebo vysázet novou alej. Finančně je to pořád levnější, než budovat novou křižovatku,“ domnívá se Kolínská. Opoziční zastupitel Jiří Lála (ODS) a bývalý předseda dopravní komise Prahy 6 souhlasí s tím, že tramvajová doprava je oproti ostatním způsobům dopravy výrazně výhodnější, z pohledu kapacitního, i z pohledu zátěže životního prostředí. Nesouhlasí ale s tím, že nová rada netrvá na zachování vzrostlé zeleně v ulici Vlastina a rozhodla o zrušení plánované křižovatky, aniž by o tom s občany diskutovala nebo zjistila jejich potřeby. „Třeba právě plánovaná křižovatka v ulici Navigátorů x Evropská, která navíc mohla být financována z magistrátních peněz, by byla zejména pro občany, kteří zajíždějí do garáží v této ulici, přínosem,“ domnívá se Lála. Podle radního pro životní prostředí Antonína Nechvátala rada ke změně postoje dospěla právě s ohledem na vyjádření obyvatel v dotčené lokalitě. „Pro východní úsek Vlastiny ulice požadujeme dopracovat variantní řešení automobilové dopravy po prodloužení tramvajové trati,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ).

Veškerá dokumentace zveřejněná v rámci posuzování stavby na životní prostředí tzv. EIA magistrátem hl. m. Prahy je k dispozici v odkazu: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876, stanovisko Prahy 6 na www.praha6.cz.

 

Investorem prodloužení tramvaje na Dědinu je Dopravní podnik hl. m. Prahy. Má vést od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí ulicemi Evropská, Vlastina a Drnovská až ke křižovatce s ul. Dědinská, kde je ukončena obratištěm. V úseku dlouhém 2,3 kilometru je navrženo 5 zastávek. Hlavním přínosem bude přímé spojení s centrem města a snížení zátěže v ulici Evropská. Redukce autobusové dopravy nejen v oblasti Dědiny, ale i v Evropské třídě, sníží její dopady na životní prostředí.

 

Veřejné projednání posudku a dokumentace vlivu na životní prostředí projektu „Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská“ 15. ledna v 15.30 hod. sál ZŠ Dědina

Předmětem jednání bude hodnocení vlivů jmenovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Jednání se zúčastní zástupci oznamovatele (Dopravní podnik hl. m. Prahy, zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s.), zpracovatel dokumentace (ATEM – Ateliér ekologických modelů), zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk a představitelé a zástupci úřadu MČ Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz