www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201412.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Prahu 6 řídí koalice pěti stran Starostou je Ondřej Kolář z TOP 09

Pomozte v zimě ptactvu, na jaře se vám odvděčí

Žákyně fotbalové Dukly jdou za prvním místem

Portál Lokálno nabízí slevy

Jiří Šlitr jako ilustrátor

Zatancujte si na Marjánce

Fotosoutěž ukázala pohled na závislosti podle dětí

Výstava betlémů ukazuje unikáty

Taizé Pouť důvěry letos v Praze

Skauti přivezou Betlémské světlo

Helena Štáchová oslavila jubileum

Gymnastický talent z Prahy 6

Na Břevnově vyrůstá dům „U Markéty“, lidé z okolí mají obavy

Za zbourání domu na Ořechovce hrozí dvě pokuty

Složení Rady Městské části Praha 6

Praha 6 začne hospodařit v rozpočtovém provizoriu

Starosta Ondřej Kolář: Prověříme smlouvy, o důležitých věcech chceme veřejně diskutovat

Vánoční bazááár: dobré skutky zábavně

Další přístupová cesta k letohrádku Hvězda se opravuje

Školy otevírají dveře budoucím prvňáčkům, blíží se zápisy

Roboti symbolicky zahájili stavbu vědeckého centra ČVUT

Blankou se pojede až na jaře, bližší termín je nereálný

Policie chce žalovat aktéry Key Investements

Politická diskuze

Chystá se kniha o páteru Machačovi, přispějte vzpomínkou

Chystá se kniha o páteru Machačovi, přispějte vzpomínkou

Kdo si s příchodem Vánoc vybaví nezaměnitelnou vůni perníkových jesliček v dejvickém kostele sv. Matěje, s jistotou si vzpomene i na pátera Jana Machače.

Tradiční betlém, který láká i návštěvníky ze zahraničí, je jedním z mnoha odkazů z dob, kdy farnost spravoval právě Jan Machač. Oblíbený a otevřený farář, který ve svatomatějské farnosti působil více než třicet let, by se v příštím roce dožil sta let. Právě k této příležitosti Farnost sv. Matěje připravuje knihu, která by měla život a dílo Jana Machače podrobněji přiblížit.

Kromě životního příběhu otce Machače budou součástí publikace fotografie a osobní vzpomínky. Farnost sv. Matěje a autoři knihy prosí o spolupráci všechny, kteří by mohli poskytnutím fotografií, dokumentů či oso-bními vzpomínkami na Jana Machače knihu obohatit. Materiály v elektronické podobě je možné zasílat na email patermachac@gmail.com, pokud byste chtěli své příspěvky předat osobně, je možné tak učinit na faře u sv. Matěje (U Matěje 2, Praha 6). Další informace o chystané knize a Janu Machačovi naleznete také na internetových stránkách www.patermachac.cz.

Jan Machač se narodil 1. 6. 1915 v obci Horní Lideč na Valašsku, která se na přípravě publikace rovněž podílí. Po vystudování gymnázia ve Vsetíně nastoupil na pražský seminář, kněžské svěcení přijal v roce 1943. V období komunismu byl sedm let vězněn, ke sv. Matěji přišel v roce 1971 a působil zde až do roku 2002, kdy odešel na odpočinek do nedalekého klášterního kostela sv. Václava. I nadále se však aktivně účastnil farního a veřejného života. V roce 2005 přijal ocenění Čestný občan Městské části Praha 6, o čtyři roky později zemřel ve věku nedožitých 94 let.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz