www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201412.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Prahu 6 řídí koalice pěti stran Starostou je Ondřej Kolář z TOP 09

Pomozte v zimě ptactvu, na jaře se vám odvděčí

Žákyně fotbalové Dukly jdou za prvním místem

Portál Lokálno nabízí slevy

Jiří Šlitr jako ilustrátor

Zatancujte si na Marjánce

Fotosoutěž ukázala pohled na závislosti podle dětí

Výstava betlémů ukazuje unikáty

Taizé Pouť důvěry letos v Praze

Skauti přivezou Betlémské světlo

Helena Štáchová oslavila jubileum

Gymnastický talent z Prahy 6

Na Břevnově vyrůstá dům „U Markéty“, lidé z okolí mají obavy

Za zbourání domu na Ořechovce hrozí dvě pokuty

Složení Rady Městské části Praha 6

Praha 6 začne hospodařit v rozpočtovém provizoriu

Starosta Ondřej Kolář: Prověříme smlouvy, o důležitých věcech chceme veřejně diskutovat

Vánoční bazááár: dobré skutky zábavně

Další přístupová cesta k letohrádku Hvězda se opravuje

Školy otevírají dveře budoucím prvňáčkům, blíží se zápisy

Roboti symbolicky zahájili stavbu vědeckého centra ČVUT

Blankou se pojede až na jaře, bližší termín je nereálný

Policie chce žalovat aktéry Key Investements

Politická diskuze

Chystá se kniha o páteru Machačovi, přispějte vzpomínkou

Na Břevnově vyrůstá dům „U Markéty“, lidé z okolí mají obavy

Plocha mezi Patočkovou ulicí a Poliklinikou Pod Marjánkou se změnila ve staveniště. Na svém soukromém pozemku zde staví společnost CENTRAL GROUP Rezidence Bělohorská s.r.o. bytový dům s komerčními prostory. Stavba má být dokončena na jaře 2016.

Podle stavebního povolení se jedná o polyfunkční objekt s 53 bytovými jednotkami, 10 ateliéry a 2 komerčními prostory. Objekt je rozdělen na dvě sekce, vyšší má 7 nadzemních podlaží, výrazně však okolí nepřevýší.

V současné době probíhá stavba základové desky. Společnost Central Group poskytla redakci Šestka své vyjádření: „Výstavba v lokalitě U Markéty probíhá přesně podle platného pravomocného stavebního povolení," řekl Milan Jankovský, tiskový mluvčí společnosti Central Group s tím, že finální vizualizace není k dispozici. Podle společnosti objekt v přízemí poskytne několik prostorů pro zlepšení občanské vybavenosti v místě. Uvažuje se o tom, že by v nich mohl být například obchod, showroom, vinotéka.

„Odprodej pozemků většinově schválilo zastupitelstvo naší městské části v předminulém volebním období. Následovala podpora změny územního plánu umožňující jejich zastavění. Poté bylo bez procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA a přes námitky místních obyvatel vydáno územní rozhodnutí,“ uvedl radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ) s tím, že investor nyní usiluje o změnu vnitřní dispozice domu, o větší počet menších jednotek a menší obchodní plochu. „Celou problematikou se bude zabývat nově ustanovená komise územního rozvoje,“ dodal radní.

Nové zástavby v místě se obávají někteří místní obyvatelé a na radnici městské části zaslali stížnost. „Občané okolních domů proti stavbě sepsali petici,“ uvedl Petr Vavřina, který bydlí v sousedství stavby. „Developer podal v říjnu na úřad MČ Praha 6 žádost o změnu stavby před dokončením, ve které žádá o povolení radikálně navýšit počet bytů, a tudíž zásadně změnit schválenou projektovou dokumentaci z územního i stavebního řízení,“ říká architekt Petr Krejčí, který zastupoval okolní sousedy a společenství vlastníků v územním řízení. Lidé požadují dodržení schválené dokumentace. „Došlo by ke zhoršení životního prostředí a možností parkování obyvatel žijících v nejbližším okolí,“ dodává Krejčí. Podle stížnosti podané na úřad má dojít ke zvýšení počtu bytů o 21, zatímco počet parkovacích stání pouze o šest.

„Vlastník pozemků a stavebník má povolení ke zřízení objektu, který je s ohledem na okolí objemem a výškou značně předimenzován. Není žádného důvodu vyhovět snahám a podáním stavebníka, které by toto exponované území mohlo ještě více zatížit. Považuji za nepřijatelné snižovat rozsah stanovených komerčních ploch či měnit dispoziční řešení domu bez odpovídajícího navýšení parkovacích ploch,“ říká Ivan Hrůza za klub KSČM s tím, že již v roce 2007 byl proti prodeji tohoto obecního pozemku.

Žádost o změnu stavby před dokončením obdržel odbor dopravy úřadu městské části. „Po prostudování veškeré dokumentace se k ní pochopitelně vyjádříme, ale ještě se tak nestalo,“ uvedla vedoucí odboru Dana Charvátová.

„Pokud by stavebník požádal o schválení změny projektu odbor výstavby, budeme v první řadě posuzovat, zda změna vyžaduje změnu územního rozhodnutí nebo ne,“ vysvětlil vedoucí odboru výstavby úřadu Prahy 6 Petr Malotin.

Nejedná se o finální verzi, zobrazení domu a zejména označení komerčních prostor je čistě orientační. Zdroj: Central Group

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz